آیا زنان هم در رابطه جنسی انزال می شوند؟

انزال زنانه کاملاً طبیعی می باشد با این وجود افراد معمولاً درباره آن بحث نمی کنند. بر اساس نظر انجمن بین المللی پزشکی جنسی، تخمین های مختلف نشان می دهد که بین ۱۰ تا ۵۰ درصد زنان در طول رابطه جنسی دچار انزال می شوند. بعضی متخصصین معتقدند تمامی زنها انزال را تجربه می کنند اما بسیاری از آنها متوجه این امر نمی شوند. به گزارش سایت طبتاج ، انزال زنان به خارج شدن مایع از مجاری ادرار حین ارگاسم یا تحریک جنسی گفته می­شود. مجرای ادراری لوله ­ای است که ادرار را از مثانه به خارج از بدن هدایت می­کند.
دو نوع انزال مختلف در بانوان وجود دارد:
مایع پیشاب این مایع معمولاً بی رنگ و بدون بو است و مقدار آن زیاد است.
مایع منی این مایع بیشتر به مایع منی مردان شباهت دارد. معمولاً غلیظ و شیری رنگ است.
تجزیه و تحلیل­ ها نشان داده­ اند که این مایع حاوی اسید فوسفوتاز پروستاتیک (PSA) است. PSA آنزیمی است که در مایع منی مردان وجود دارد و به حرکت اسپرم­ ها کمک می­کند.
به علاوه معمولاً مایع انزال زنان حاوی فرکتوز است که نوعی قند به شمار می­رود. فرکتوز در مایع منی مردان نیز حضور دارد و به عنوان منبع انرژی برای اسپرم به کار می­رود.
به عقیده متخصصان PSA و فرکتوز موجود در این مایع از غدد اسکن ترشح می­شود. نام­های دیگر این غدد عبارتند از غدد پارایوترال، مجرای گارتنر و پروستات زنانه.
غدد اسکن در دیواره جلویی درون واژن و در نزدیکی نقطه جی قرار گرفته ­اند. به عقیده پژوهشگران تحریک جنسی باعث می­شود این غدد، PSA و فرکتوز ترشح کنند که این مواد بعداً به مجاری ادراری می­روند.
تحقیقات نشان داده است که این مایع حاوی فسفاتاز اسید پروستاتیک (PSA) می باشد. PSA آنزیمی است که در منی مردان وجود داشته و به قابلیت تحرک اسپرم کمک می کند. علاوه بر این، انزال زنانه معمولاً حاوی فروکتوز می باشد که نوعی قند است. فروکتوز نیز به طور کلی در منی مردان وجود داشته و به عنوان یک منبع انرژی برای اسپرم ها عمل می کند. متخصصین معتقدند که PSA و فروکتوز موجود در مایع انزال زنانه از غدد اسکین ترشح می شوند. نام های دیگر این غدد عبارتند از غده های پری اورترال، مجرای گارتر و شبه پروستات زنانه. غده های اسکین در قسمت جلوی دیواره درونی واژن و نزدیک نقطه G قرار دارند. محققین باور دارند که تحریک باعث می شود این غده ها PSA و فروکتوز تولید کرده و آن ها را وارد مجرای ادراری نمایند.
آیا انزال زنان واقعی است؟ سالها دانشمندان فکر می کردند زنانی که در طول رابطه جنسی دچار انزال می شوند، دچار مشکلات کنترل ادرار می باشند. تحقیقات این نظریه را رد کرده و وجود انزال زنانه را تایید نموده است. یک تحقیق در سال ۲۰۱۴ دریافته است مایعات در هنگام تحریک جنسی در مثانه جمع شده و از طریق مجرای ادراری در هنگام انزال خارج می شوند. هفت زن که گزارش شده بود انزال زنانه را در هنگام رابطه جنسی تجربه می نمایند، در این آزمایش شرکت کرده بودند.
ابتدا محققین از تصویربرداری فراصوت برای تایید اینکه مثانه این افراد خالی می باشد، استفاده کردند. سپس از آنها خواسته شد تا به رسیدن به انزال به تحریک خود بپردازند و همزمان محققین به بررسی آنها با تصویرداری فراصوت پرداختند. این تحقیق نشان داد که با وجود خالی بودن مثانه این زنان در شروع آزمایش، مثانه بتدریج در هنگام تحریک جنسی شروع به پر شدن نمود. تصویربرداری های پس از انزال نشان داد که مثانه این افراد مجدداً خالی شده است.
آیا انزال زنان، وضعیت عادی بوده و چقدر شایع است؟ انزال زنانه کاملاً طبیعی می باشد با این وجود افراد معمولاً درباره آن بحث نمی کنند. بر اساس نظر انجمن بین المللی پزشکی جنسی، تخمین های مختلف نشان می دهد که بین ۱۰ تا ۵۰ درصد زنان در طول رابطه جنسی دچار انزال می شوند. بعضی متخصصین معتقدند تمامی زنها انزال را تجربه می کنند اما بسیاری از آنها متوجه این امر نمی شوند. ممکن است دلیل عدم آگاهی آنها از این امر این باشد که مایعات ممکن است به جای خارج شدن از بدن مجدداً به مثانه بازگشت نمایند.
در یک تحقیق قدیمی تر که شامل ۲۳۳ زن بود، ۱۴ درصد از شرکت کنندگان گزارش دادند که در تمامی یا بیشتر موارد ارگاسم خود دچار انزال نیز شده اند در حالی که ۵۴ درصد از افراد اعلام کرده بودند که حداقل یک بار این وضعیت را تجربه کرده اند. وقتی محققین نمونه های ادرار قبل و بعد از ارگاسم را با یکدیگر مقایسه نمودند، دریافتند که PSA بیشتری در نمونه های پس از ارگاسم وجود دارد. آنها نتیجه گرفتند که تمامی زنان دچار انزال می شوند اما همواره آن را از بدنشان خارج نمی نمایند. در عوض، مایع انزال گاهی اوقات به مثانه بازگشته و سپس توسط ادرار از بدن دفع می شود. آنچه مشخص است تجربه انزال زنانه شامل احساس، محرک ها و مقدار انزال، به طور قابل توجهی در زنان مختلف، متفاوت می باشد.
تهیه و تنظیم مطلب در مجله آموزش زناشویی و جنسی طبتاج http://tebtaj.ir

انزال زنانه کاملاً طبیعی می باشد با این وجود افراد معمولاً درباره آن بحث نمی کنند. بر اساس نظر انجمن بین المللی پزشکی جنسی، تخمین های مختلف نشان می دهد که بین ۱۰ تا ۵۰ درصد زنان در طول رابطه جنسی دچار انزال می شوند. بعضی متخصصین معتقدند تمامی زنها انزال را تجربه می کنند اما بسیاری از آنها متوجه این امر نمی شوند.

به گزارش سایت طبتاج ، انزال زنان به خارج شدن مایع از مجاری ادرار حین ارگاسم یا تحریک جنسی گفته می­شود. مجرای ادراری لوله ­ای است که ادرار را از مثانه به خارج از بدن هدایت می­کند.

دو نوع انزال مختلف در بانوان وجود دارد:

  • مایع پیشاب

این مایع معمولاً بی رنگ و بدون بو است و مقدار آن زیاد است.

  • مایع منی

این مایع بیشتر به مایع منی مردان شباهت دارد. معمولاً غلیظ و شیری رنگ است.

تجزیه و تحلیل­ ها نشان داده­ اند که این مایع حاوی اسید فوسفوتاز پروستاتیک (PSA) است. PSA آنزیمی است که در مایع منی مردان وجود دارد و به حرکت اسپرم­ ها کمک می­کند.

به علاوه معمولاً مایع انزال زنان حاوی فرکتوز است که نوعی قند به شمار می­رود. فرکتوز در مایع منی مردان نیز حضور دارد و به عنوان منبع انرژی برای اسپرم به کار می­رود.

به عقیده متخصصان PSA و فرکتوز موجود در این مایع از غدد اسکن ترشح می­شود. نام­های دیگر این غدد عبارتند از غدد پارایوترال، مجرای گارتنر و پروستات زنانه.

غدد اسکن در دیواره جلویی درون واژن و در نزدیکی نقطه جی قرار گرفته ­اند. به عقیده پژوهشگران تحریک جنسی باعث می­شود این غدد، PSA و فرکتوز ترشح کنند که این مواد بعداً به مجاری ادراری می­روند.

تحقیقات نشان داده است که این مایع حاوی فسفاتاز اسید پروستاتیک (PSA) می باشد. PSA آنزیمی است که در منی مردان وجود داشته و به قابلیت تحرک اسپرم کمک می کند. علاوه بر این، انزال زنانه معمولاً حاوی فروکتوز می باشد که نوعی قند است. فروکتوز نیز به طور کلی در منی مردان وجود داشته و به عنوان یک منبع انرژی برای اسپرم ها عمل می کند. متخصصین معتقدند که PSA و فروکتوز موجود در مایع انزال زنانه از غدد اسکین ترشح می شوند. نام های دیگر این غدد عبارتند از غده های پری اورترال، مجرای گارتر و شبه پروستات زنانه. غده های اسکین در قسمت جلوی دیواره درونی واژن و نزدیک نقطه G قرار دارند. محققین باور دارند که تحریک باعث می شود این غده ها PSA و فروکتوز تولید کرده و آن ها را وارد مجرای ادراری نمایند.

آیا انزال زنان واقعی است؟

سالها دانشمندان فکر می کردند زنانی که در طول رابطه جنسی دچار انزال می شوند، دچار مشکلات کنترل ادرار می باشند. تحقیقات این نظریه را رد کرده و وجود انزال زنانه را تایید نموده است. یک تحقیق در سال ۲۰۱۴ دریافته است مایعات در هنگام تحریک جنسی در مثانه جمع شده و از طریق مجرای ادراری در هنگام انزال خارج می شوند. هفت زن که گزارش شده بود انزال زنانه را در هنگام رابطه جنسی تجربه می نمایند، در این آزمایش شرکت کرده بودند.

ابتدا محققین از تصویربرداری فراصوت برای تایید اینکه مثانه این افراد خالی می باشد، استفاده کردند. سپس از آنها خواسته شد تا به رسیدن به انزال به تحریک خود بپردازند و همزمان محققین به بررسی آنها با تصویرداری فراصوت پرداختند. این تحقیق نشان داد که با وجود خالی بودن مثانه این زنان در شروع آزمایش، مثانه بتدریج در هنگام تحریک جنسی شروع به پر شدن نمود. تصویربرداری های پس از انزال نشان داد که مثانه این افراد مجدداً خالی شده است.

آیا انزال زنان، وضعیت عادی بوده و چقدر شایع است؟

انزال زنانه کاملاً طبیعی می باشد با این وجود افراد معمولاً درباره آن بحث نمی کنند. بر اساس نظر انجمن بین المللی پزشکی جنسی، تخمین های مختلف نشان می دهد که بین ۱۰ تا ۵۰ درصد زنان در طول رابطه جنسی دچار انزال می شوند. بعضی متخصصین معتقدند تمامی زنها انزال را تجربه می کنند اما بسیاری از آنها متوجه این امر نمی شوند. ممکن است دلیل عدم آگاهی آنها از این امر این باشد که مایعات ممکن است به جای خارج شدن از بدن مجدداً به مثانه بازگشت نمایند.

در یک تحقیق قدیمی تر که شامل ۲۳۳ زن بود، ۱۴ درصد از شرکت کنندگان گزارش دادند که در تمامی یا بیشتر موارد ارگاسم خود دچار انزال نیز شده اند در حالی که ۵۴ درصد از افراد اعلام کرده بودند که حداقل یک بار این وضعیت را تجربه کرده اند. وقتی محققین نمونه های ادرار قبل و بعد از ارگاسم را با یکدیگر مقایسه نمودند، دریافتند که PSA بیشتری در نمونه های پس از ارگاسم وجود دارد. آنها نتیجه گرفتند که تمامی زنان دچار انزال می شوند اما همواره آن را از بدنشان خارج نمی نمایند. در عوض، مایع انزال گاهی اوقات به مثانه بازگشته و سپس توسط ادرار از بدن دفع می شود. آنچه مشخص است تجربه انزال زنانه شامل احساس، محرک ها و مقدار انزال، به طور قابل توجهی در زنان مختلف، متفاوت می باشد.

تهیه و تنظیم مطلب در مجله آموزش زناشویی و جنسی طبتاج http://tebtaj.ir

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

بررسی دلایل کاهش کیفیت رابطه جنسی

ج ژوئن 19 , 2020
عوامل کاهش کیفیت رابطه جنسی سایت آموزش جنسی و زناشویی طبتاج : یک ارتباط سالم، شامل زندگی جنسی سالم نیز هست. اما همانطور که روابط به دلیل تعارض و عوامل دیگر تیره می شوند، جذابیت در رابطه جنسی هم در طول زمان کاهش می یابند. یا به کلی از بین می روند. ممکن است یکی از زوجین و یا هر دو، از فعالیت جنسی خسته شوند. با ما همراه باشید. عوامل کاهش کیفیت رابطه جنسی بخشی از تعارضات زناشویی تحت الشعاع اختلالات جنسی قرار دارند. نداشتن رابطه جنسی خوب و با کیفیت خود باعث دامن زدن به تعارضات بیشتر می‌شود. مقدمه نقش و اهمیت رابطه جنسی در بهبود روابط و صمیمیت زن و شوهرها موضوعی است که اکثر افراد به آن آگاهند و سعی می‌کنند به شیوه‌های مختلف کیفیت رابطه زناشویی‌شان را بهبود دهند. برخی از عوامل باعث کاهش رابطه جنسی در زوجین می شود. با ما همراه باشید. عوامل تاثیرگذار در کاهش رابطه جنسی در یک زندگی مشترک عوامل مختلفی فعالیت جنسی و ارتباط جنسی مناسب را تحت تأثیر قرار می‌دهند و کیفیت رابطه‌ی جنسی را کاهش می‌دهند: - خستگی ناشی از کار - تربیت بچه ها - نوع شغل زن و شوهر - مدیرت خانواده - خانه داری - نداشتن خواب کافی - شیفت کاری متغیر عوامل کاهش دهنده‌ی کیفیت رابطه جنسی بخشی از تعارضات زناشویی تحت الشعاع اختلالات جنسی قرار دارند. نداشتن رابطه جنسی خوب و با کیفیت خود باعث دامن زدن به تعارضات بیشتر می‌شود. بسیاری از زوجین در زمینه کژکاری جنسی دچار مشکل هستند. عوامل عمده تاثیر گذار در کاهش کیفیت رابطه جنسی عبارتند از: - احساس درد در ناحیه واژینال در بعضی از زنان به هنگام انجام عمل مقاربت، (واژینیسموس). - مشکل در رسیدن به حالت ارگاسم در مردان (کژکاری ارگارسم). - مشکل در حفظ ارگارسم در مردان (کژکاری نعوظ). - انزال بسیار سریع بعد از مقاربت و رابطه جنسی در مردان (انزال زود رس). تاثیر رابطه جنسی در زندگی زناشویی یک زندگی جنسی ناکار آمد، دیگر ابعاد زندگی مشترک را هم تحت تاثیر قرار می دهد و از طرفی دیگر بهبود زندگی و رابطه‌ جنسی می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای، جنبه‌های دیگری از روابط را اصطلاح کرده و بهبود بخشد. از سر گرفتن مجدد زندگی جنسی و احیای رابطه جنسی نیاز به مهارت دارد. خیلی وقت‌ها ممکن است یکی از زوجین برای داشتن رابطه جنسی بیشتر به دیگری فشار بیاورد، در حالی که او نسبت به انجام رابطه جنسی بیشتر در آن لحظه میلی نداشته باشد. در این وضعیت، همسر او به دلیل اصرار زیاد تسلیم شده و تن به رابطه جنسی می‌دهد. در حالی که نه به لحاظ روحی و نه به لحاظ جسمی آمادگی این کار را ندارد. و یا این که قبل از این که یکی از افراد به اندازه کافی احساس صمیمت، اعتماد و عشق ورزی کسب کرده باشد، دیگری فعالیت جنسی شدیدی را آغاز کند. باید توجه داشت که مهمترین بخش عمل جنسی نحوه شروع آن است و شما و همسرتان باید مطالبی راجع به آن بدایند. اگر شما تمایل جنسی ندارید باید این مسئله را جدی بگیرید و تعیین کنید این عدم تمایل، قسمتی از عزت نفس شما است یا جنبه عادت داشته و ناشی از فشار های وارد آمده در گذشته است. آسیب‌های برآورده نشدن رابطه جنسی مناسب در رابطه جنسی، بحث وفاداری و خیانت مطرح است. اگر رابطه جنسی مناسبی بین زن و شوهر شکل نگیرد، دور از انتظار نیست که شاهد برآورده شدن نیازهای جنسی در خارج از خانواده باشیم. و اینجاست که بحث خیانت به همسر جدی‌تر می‌شود. اگر در رابطه شما مسئله‌ای به وجود آمده باشد برای به دست آوردن دوباره اعتماد و تعهد خود به یک درمانگر مراجعه کنید. شرکت در جلسات مشاوره جنسی و استفاده از راهکارهای مشاور می‌تواند تا حد زیادی کیفیت رابطه‌ی جنسی را بهبود بخشد. اگر میزان اعتماد به سطح مطلوب برسد، مسئله رابطه جنسی می‌تواند در رسیدن به یک تعامل کامل به شما کمک کند. از طرفی، اگر میزان اعتماد شما هنوز کامل نیست قبل از کار روی رابطه جنسی بهتر است در خصوص جلب اعتماد همسر خودکاری بکنید. یک پیشنهاد عالی برای بهبود کیفیت رابطه جنسی اگر شما هم احساس می‌کنید که که در برقراری رابطه جنسی با همسرتان مشکل دارید، پیشنهاد می‌کنیم پیش از بروز مشکلات جدی تر در روابط زناشویی حتما از جلسات مشاوره جنسی استفاده کنید. تهیه و تنظیم مطلب در مجله آموزش زناشویی و جنسی طبتاج http://tebtaj.ir

سردبیر

محسن باقری

ما عاشق 'گیلان هستیم و برای گسترش زبان گیلکی و فرهنگ اصیل گیلانی بین مردم سراسر دنیا، از سال 1399، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری هم زبان های عزیزمان در سراسر دنیا، تلاش میکنیم

دسترسی سریع