جلوگیری از بارداری

داروهایى که مدت زمان مشخصى عقیمى مى ‏آورند
۱٫ آشامیدن یک رطل گلاب بعد از جماع یا پس از اتمام قاعدگى مى‏تواند تا یک سال مانع حبل گردد.[۱]
۲٫ اگر دخترى، بعد از ازاله بکارت در شب عروسى، صبح ناشتا گلاب بنوشد، نوشیدن هر یک اوقیه تا یک سال مى‏تواند موجب منع حمل گردد.
۳٫ اگر زن ۳ گرم تخم کرنب را در یک لیوان آب جوشانده و بنوشد تا یک سال باردار نمى‏شود.[۲]
۴٫ اگر زن یک حبه از حب خروع را پس از اتمام دوران قاعدگى ببلعد تا یک سال تمام حامله نمى‏شود.[۳] همچنین، اگر دو حب بخورد دو سال حامله نمى‏شود.[۴]
۵٫ خوردن ۳ گرم حب چشمه صحیح در هنگام قاعدگى تا یک سال منع حمل مى‏آورد.
۶٫ اگر زن ۵ گرم نیل بخورد تا یک سال حامله نمى‏شود.
۷٫ خوردن سه درم میعه سائله تا دو سال مانع حمل است.[۵]
۸٫ حمول سرگین فیل همراه عسل در زمان قاعدگى تا چهار سال منع حمل مى‏کند (در بعضى منابع گفته شده که نازایى دائم مى‏آورد).[۶]
۹٫ اگر زن ۳ گرم مرداسنگ را در گلوله‏اى از آرد قرار داده و ببلعد تا چند سال حامله نمى‏شود.[۷]
۱۰٫ اگر زن مغز خروع یا تخم حماض یا حبه سفید را بعد از طهر بلع نماید، چند سال (به تعداد دانه‏هاى خورده شده) باردار نخواهد شد.[۸]
۱۱٫ اگر زن ۷ عدد کاکنج را پس از پایان دوران قاعدگى پشت سر هم ببلعد تا چهل روز باردار نمى‏شود.[۹]
۱۲٫ اگر در آخرین روز دوران قاعدگى زن با بول قاطر ماده طهارت بگیرد تا یک سال باردار نمى‏شود.[۱۰]

[۱] ( ۱). رموز اعظم، ج ۲٫
[۲] ( ۲). اکسیر، ج ۲، رویه ۷۶۲؛ بغیه المحتاج، رویه ۲۶۱٫
[۳] ( ۳). اسرار نکاح، رویه ۸۵٫
[۴] ( ۴). رموز اعظم، ج ۲؛ در مجربات بوعلى سینا، رویه ۱۰۲ این جنین آمده هر زنى که یک حب الخروع درست فرو برد دو سال آبستن نشود.
[۵] ( ۱). اکسیر، ج ۲، رویه ۷۶۲٫
[۶] ( ۲). خلاصه التجارب، رویه ۵۴۵؛ مجربات فرنگى، رویه ۵۳۱؛ طب اکبرى، ج ۲، رویه ۸۴؛ اکسیر اعظم، ج ۲، رویه ۷۶۱ تا ۷۶۵؛ معالجات عقیلى، ج ۲، رویه ۲۵ تا ۱۳۰٫
[۷] ( ۳). مجربات، رویه ۵۳۱٫
[۸] ( ۴). همان.
[۹] ( ۵). رموز اعظم، ج ۲٫
[۱۰] بیوس، سودابه، نابارورى و منع بارورى در پزشکى ایران، ۱جلد، مؤسسه اسماعیلیان – قم، چاپ: اول، ۱۳۸۹ ه.ش.
+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۷ توسط علی کلاتی |

داروهایى که مدت زمان مشخصى عقیمى مى ‏آورند

۱٫ آشامیدن یک رطل گلاب بعد از جماع یا پس از اتمام قاعدگى مى‏تواند تا یک سال مانع حبل گردد.[۱]

۲٫ اگر دخترى، بعد از ازاله بکارت در شب عروسى، صبح ناشتا گلاب بنوشد، نوشیدن هر یک اوقیه تا یک سال مى‏تواند موجب منع حمل گردد.

۳٫ اگر زن ۳ گرم تخم کرنب را در یک لیوان آب جوشانده و بنوشد تا یک سال باردار نمى‏شود.[۲]

۴٫ اگر زن یک حبه از حب خروع را پس از اتمام دوران قاعدگى ببلعد تا یک سال تمام حامله نمى‏شود.[۳] همچنین، اگر دو حب بخورد دو سال حامله نمى‏شود.[۴]

۵٫ خوردن ۳ گرم حب چشمه صحیح در هنگام قاعدگى تا یک سال منع حمل مى‏آورد.

۶٫ اگر زن ۵ گرم نیل بخورد تا یک سال حامله نمى‏شود.

۷٫ خوردن سه درم میعه سائله تا دو سال مانع حمل است.[۵]

۸٫ حمول سرگین فیل همراه عسل در زمان قاعدگى تا چهار سال منع حمل مى‏کند (در بعضى منابع گفته شده که نازایى دائم مى‏آورد).[۶]

۹٫ اگر زن ۳ گرم مرداسنگ را در گلوله‏اى از آرد قرار داده و ببلعد تا چند سال حامله نمى‏شود.[۷]

۱۰٫ اگر زن مغز خروع یا تخم حماض یا حبه سفید را بعد از طهر بلع نماید، چند سال (به تعداد دانه‏هاى خورده شده) باردار نخواهد شد.[۸]

۱۱٫ اگر زن ۷ عدد کاکنج را پس از پایان دوران قاعدگى پشت سر هم ببلعد تا چهل روز باردار نمى‏شود.[۹]

۱۲٫ اگر در آخرین روز دوران قاعدگى زن با بول قاطر ماده طهارت بگیرد تا یک سال باردار نمى‏شود.[۱۰]

[۱] ( ۱). رموز اعظم، ج ۲٫

[۲] ( ۲). اکسیر، ج ۲، رویه ۷۶۲؛ بغیه المحتاج، رویه ۲۶۱٫

[۳] ( ۳). اسرار نکاح، رویه ۸۵٫

[۴] ( ۴). رموز اعظم، ج ۲؛ در مجربات بوعلى سینا، رویه ۱۰۲ این جنین آمده هر زنى که یک حب الخروع درست فرو برد دو سال آبستن نشود.

[۵] ( ۱). اکسیر، ج ۲، رویه ۷۶۲٫

[۶] ( ۲). خلاصه التجارب، رویه ۵۴۵؛ مجربات فرنگى، رویه ۵۳۱؛ طب اکبرى، ج ۲، رویه ۸۴؛ اکسیر اعظم، ج ۲، رویه ۷۶۱ تا ۷۶۵؛ معالجات عقیلى، ج ۲، رویه ۲۵ تا ۱۳۰٫

[۷] ( ۳). مجربات، رویه ۵۳۱٫

[۸] ( ۴). همان.

[۹] ( ۵). رموز اعظم، ج ۲٫

[۱۰] بیوس، سودابه، نابارورى و منع بارورى در پزشکى ایران، ۱جلد، مؤسسه اسماعیلیان – قم، چاپ: اول، ۱۳۸۹ ه.ش.

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۷ توسط علی کلاتی |

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

دروغگویی در کودک

ج ژوئن 19 , 2020
گاهی نیز آرزوها در کودکان به‌صورت دروغ در می‌آید. گرچه کودک قصد دروغگویی ندارد. گاهی کودک به علت نداشتن تمرکز و توجه به محیط مسائل اشتباه می‌گوید و نباید گفت کودک دروغگو است. عامل دیگر این است که هنگامی که والدین یا اطرافیان در حضور کودک دروغ می‌گویند کودک نیز از آنها الگوبرداری کرده و می‌آموزد که دروغ بگوید. علت بعدی دروغگویی کودک فشارها و انتظارات بی‌مورد والدین است. گاهی نیز کودکان برای پنهان کردن احساسات‌شان دروغ می‌گویند. اما بر اساس تحقیقی که اخیراً توسط محققان دانشگاه شفیلد در انگلستان و محققان دانشگاه فلوریدا انجام شده است، رابطه دروغگویی کودکان و حافظه آنها مشخص شد. نتیجه این تحقیق نیز در مجله روانشناسی کودکان منتشر شده است. محققان ۱۱۴ کودک ۷-۶ ساله را مورد آزمایش قرار دادند و یک دوربین مخفی در محل آزمایش تعبیه کردند. این محققان به این نتیجه دست یافتند که کودکانی که خوب دروغ می‌گویند دارای حافظه شفاهی بهتری نسبت به کودکانی هستند که دروغ نمی‌گویند. همچنین آنها حافظه شفاهی این کودکان را با حافظه حسی آنها مقایسه کردند. حافظه شفاهی حافظه‌ای است که مشخص می‌کند کودک می‌تواند چند کلمه را به خاطر بسپارد. اما در حافظه حسی، کودک، تصاویر را به خاطر می‌سپارد. بر اساس این تحقیق کودکانی که خوب دروغ می‌گویند دارای حافظه شفاهی بهتری نسبت به دیگران هستند و این در حالی است که حافظه حسی آنها با کودکانی که دروغ نمی‌گفتند تفاوتی نداشت. در واقع دروغ گفتن در کودکان با حافظه شفاهی ارتباط تنگاتنگ دارد. در دروغ گفتن، کودک باید اطلاعات زیاد شفاهی را به خاطر بسپارد. و کودکان دروغگو باید اطلاعات زیادی را از نظر بگذرانند و در حافظه نگهداری کنند و یک داستان خوب بیافرینند. همچنین حافظه حسی در این گروه با گروه دیگری که دروغ نمی‌گفتند فرقی نداشت. در واقع دروغگویی به ثبت و حفظ ذهنی تصاویر ربطی نداشت بنابراین اطلاعات حسی چندان مهم نیست. مطالعات نشان می‌دهد فرآیندهای فکری بخصوص حافظه شفاهی در تبادلات اجتماعی نقش مهمی دارد. در دروغگویی باید فرد اطلاعاتی را که دیگران می‌دانند، دستکاری کند و آن را به ذهن بسپارد. در واقع کودکی که خوب دروغ می‌گوید نشان می‌دهد حافظه کودکانه او در موقعیت‌ها، اطلاعات پیچیده را خوب سازماندهی می‌کند. بنابراین چنین کودکانی را که دارای حافظه خوبی نسبت به همسالان خود هستند باید به راه‌های بهتری هدایت کنیم تا بتوانند از حافظه خوب خود، بهتر و در جهت مثبت استفاده کنند و از دروغگویی بر حذر باشند. همچنین می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد: به‌طور کلی کودکان باید در خانه احساس آرامش کنند. بخشیدن کودکی که دروغ گفته است بسیار کمک کننده است. والدین و مربیان عملاً باید نشان دهند آماده پذیرش کودک و حتی خطاهای او هستند. به حرف‌های او گوش می‌کنند و به احساساتش احترام می‌گذارند. همچنین والدین نباید این کودکان را مورد تنبیه و سرزنش قرار دهند. به کودک باید محبت کرد، به گونه‌ای که او آن را احساس کند. وجود محبت سبب می‌شود کودک به دروغ و فریب رو نیاورد. همچنین باید به کودک آزادی داد. بسیاری از کودکان دروغ می‌گویند، زیرا والدین فرصت راستگویی را از آنان گرفته‌اند. باید به آنها گفت آزادند که مسأله خود را در میان نهند. البته باید گفت هشدار به کودک درباره دروغ نگفتن لازم و مورد نیاز است و کودکان باید بدانند دروغگویی کار نادرستی است و والدین‌شان و دیگران از آن بیزارند و او نباید این کار را انجام دهد. نکته بعدی این است که والدین از کودک انتظار نداشته باشند که همه خواسته‌های‌شان را برآورده کند تا زمینه دروغ برای کودک فراهم نشود. احساس اعتماد به والدین نیز موجب می‌شود کودک مسائل خود را با آنان در میان گذارد. همچنین متهم کردن و دروغگو خواندن کودک، کار غلطی است. مورد بعدی این است که از راه بازی با کودک می‌توان نتایج منفی دروغگویی را به او نشان داد. همچنین والدین نباید کودکشان را سؤال پیچ کرده و او را مجبور به دروغگویی کنند. در پایان باید گفت کودکان از والدین الگو می‌گیرند و می‌آموزند. بنابراین والدین باید دروغگویی را کنار بگذارند و محیط خانه را از دروغ و فریب دور سازند.

سردبیر

محسن باقری

ما عاشق 'گیلان هستیم و برای گسترش زبان گیلکی و فرهنگ اصیل گیلانی بین مردم سراسر دنیا، از سال 1399، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری هم زبان های عزیزمان در سراسر دنیا، تلاش میکنیم

دسترسی سریع