کودک جنسی در روابط جنسی زناشویی

به گزارش مجله آموزش جنسی و زناشویی http://ji3.ir وقتی سخن از کودک جنسی به میان می آید منظور آن بخش از بیان و ابراز احساسات زن یا مرداست که در اتاق خواب ابراز وجود میکند، بازیگوشی جنسی میکند، در حوزه رفتارجنسی خلاقیت و نوآوری میکند، عاشقانه به روابط زناشویی می نگرد و به مقوله رابطه جنسی، هیجان و تازگی و طراوت می بخشد و خوشبختی جنسی دارد و کاملا آزاد و رهاست.زن و شوهرهایی که در اتاق خواب و روابط جنسی خود، مسئله و مشکل دارند، در واقع کودک جنسی آنها دلخور، رنجیده، افسرده، ناامید، بی انگیزه، خشمگین است.
در بحث کودک جنسی ما بخش حالات هیجانی و پرشور جنسی هر زن و مردی را هدف قرار میدهیم. ٣ کودک جنسی معجزه گر و جادویی: کودک جنسی بازیگوش کودک جنسی عاشق کودک جنسی خلاق . ٤ کودک جنسی مخرب: کودک جنسی سر به راه کودک جنسی خودخواه کودک جنسی لجباز کودک جنسی خشمگین حالات روانشناختی کودک جنسی رفتارهای خاص خود را دارند و برای پویایی جنسی زناشویی به کودک های معجزه گر شدیدا نیازمندیم و البته بایدبه کمک بالغ جنسی چهار کودک جنسی دیگر را که ضربه زننده هستند، محدود و مسدود کرد ،زیرا برای زندگی و پویایی جنسی هزینه بر و مضر هستند. کودک جنسی طبیعی:
کودک جنسی طبیعی سرشار از هیجان ، انرژی زندگی، حیات و خودانگیختگی هاست. او به زندگی معنا و مفهوم میدهد.
عشق و دوست داشتن ماده اولیه عشق ورزی کودک جنسی است، زیرا در بهترین حالتش باید بتواند دوست داشته باشد تا از طرف همسرش دوست داشته شود و این ردو بدل شدن، حس دوست داشتن دو طرفه هیجان کودک جنسی را بالا میبرد.از این رو زن و مرد باید یاد بگیرند در اتاق خواب حسِ دوست داشتنِ بدون قیدو شرط خود را در حالات ، آهنگ، لحنِ صدا و جملات خود طوری ابراز نمایند که حس عشق و دوست داشته شدن به طرف مقابل دست دهد و فرد به درجه تسلیم روان شناختی و تسلیم محض فیزیولوژیک برسد. رابطه جنسی زن و شوهر همراه با عشق و دوست داشتن ، هردو را به اوج لذت جنسی می رساند.
یکی دیگر از ویژگی های کودک جنسی طبیعی ، خوش بینی های جنسی اوست و اگر به دلایلی کودک جنسی از این موضوع محروم یا در گذشته ضربه خورده باشد، قطعا در رابطه زناشویی درگیر یک نوع پارانویید جنسی زناشویی خواهدشد، حس بدبینی، شک وتردید در رابطه جنسی زن و شوهر خودنمایی خواهد کرد و دیگر آن در نمیتوانند صمیمیت جنسی را تجربه کنند.
کودک جنسی طبیعی، به طور ذاتی خوش بین است و با همین حس که انرژی تولید میکند، وارد اتاق خواب می شود و با همین حس هم از اتاق خارج میشود، چون نگاهش به رابطه جنسی زناشویی منفی و پست نیست و تعامل جنسی را باعث تولید انرژی های مثبت بیشتر در زندگی میداند. کودک جنسی بازیگوش:
کودک جنسی بازیگوش در روابط جنسی زناشویی نقش کودکی را به عهده دارد که سراسر سرگرمی، بازیگوشی، فانتزی، انرژی، شیطنت، تفریح، شور، سرمستی، از ته دل خندیدن،کارهای پر ریسک کردن، سورپرایز کردن….است. وجود تین کودک در روابط زن و مرد بسیار ضروری و حیاتی ست، چون به حیات جنسی یک زوج معنای دیگری می بخشد. هر زوج برای رسیدن به صمیمیت جنسی باید از کودک جنسی بازیگوش بهره ببرند و لازم است هردو به نسبت خودشان، یک آدمک بازیگوش را قبل و هنگام آمیزش جنسی فعال نگه بدارند. چندسوال:
کودک جنسی بازیگوش در روابط جنسی شما چند درصد حضور دارد؟
کدام یک از شما در رابطه جنسی بازیگوش تر هستید؟
اگر در روابط جنسی شما کودک جنسی بازیگوش وجود ندارد، دلیل آن را چه میدانید؟
همه انسان ها در رابطه جنسی خود مقداری بازیگوشی دارند، ١٠-٢٠ درصد ، اما منظور ما بازیگوشی در حد شصت درصد به بالاست. طوری که هیجانِ قوی،پررنگ و غلیظ جنسی را به واسطه بازیگوشی های خود به وجود بیاورد و طرف مقابل را محو بازیگوشی های خود کند.
امروزه درصد زیادی از مردان به نسبت فشار اقتصادی زیاد، استرس های شغلی و درگیری بیرون از منزل ، دچار خستگی های روانی میشوند که آنها را به سمت کرختی و سردی و بی انگیزگی جنسی می برد. لذا در این شرایط کودک بازیگوش جنسی زن باید فعال تر عمل کند،گاهی کودک بازیگوش جنسی زن باید شروع کننده باشد و هیجان و بازیگوشی متنوع خلق کند که به سرزنده نگه داشتن شور و صمیمیت جنسی مرد کمک میکند.
کودک بازیگوش جنسی فرد باید بتواند در مراحل بسیارمهم نبوغ خود را در بازیگوشی های نرم و تند نشان دهد: به طور مثال:
-فعال کردن کودک جنسی بازیگوش در مرحله پیش نوازی
-فعال کردن کودک جنسی بازیگوش هنگام وضعیت های جنسی.
فعال کردن کودک بازیگوش جنسی به این معناست که آدمک جنسی مرد و زن دست به کارهای خلاف عادت بزند، انواع و اقسام سرگرمی ها، تفریح ها، آموزش ها، بازی ها و شیطنت های کلامی و غیرکلامی مثبت را در مرحله پیش نوازی انجام دهد تا همسرش به رضایت جنسی برسد.
زندگی زناشویی هر زن و شوهری مدیون همین بازیگوشی های خلاقانه خواهد بود و وقتی کودک جنسی حضور پررنگ و جدی در روابط نداشته باشد، زوج ها صدای شمارش معکوس جدایی خود را خواهند شنید. کودک جنسی خشمگین :
یکی از حالت هایی که به شدت بین زن و شوهر فاصله جنسی ایجاد کرده و ابراز احساسات تخریبب به وجود می آورد، فعال بودن کودک خشمگین،آزرده و عصبانی در اتاق خواب یا قبل از ورود به اتاق خواب است.صمیمیت جنسی فقط در اتاق خواب شکل نمیگیرد. وقتی زن و شوهر چندساعت قبل باهم دعوای شدیدی کرده و به یکدیگر انواع تهمت ها را زده و توهین کرده اند، انتظار یک رابطه جنسی گرم و داغ از هر دوطرف غیرمنطقی است. وقتی علت شناسی میشود، مشخص میگردد مثلا مرد کودک جنسی عصبانی و پرخاشگر دارد که فضای جنسی زناشویی را خدشه دار میکند. شای در فضای روابط جنسی زن و مرد، درصدی خشونت بالغانه متعادل به نظر برسد ، اما بروز رفتارهای افراطی و بیمارگون جنسی در مرد طبیعی نبوده و زن مشکوک میشود ، زیرا رفتارهای پرخاشگرانه برای ایجاد برانگیختگی جنسی، توجیه پذیر نیست و لازم است مرد تحت روان درمانی کوتاه مدت قرار بگیرد.مردی که در اتاق خواب حرکات و رفتارهای خارج از نٌرم میکند ،بی ادبی ، عقده های جنسی یا نفرت ها و کمبود های شخصیتی خود را سرِهمسر یا عشق خود خالی میکند، لازم است مورد تشویق و تایید زن قرارنگرفته یا حمایت نشود زیرا او در گذر زمان مورد خشونت های عاطفی و جنسی قرار میگیرد و اگر قبح این نوع رفتارها ریخته شود، کار به مرور سخت تر خواهد شد.
زن بایدبتواند حد تعادل خشونت سالم جنسی را بشناسد و اگر مرد از حد خود تجاوز نمود، اورا بازخواست و تحریم یا ارتباط جنسی خود را باهمسرس قطع کند تا همسرش بتواند رفتارهای جنسی خود را متعادل کند. نشانه شناسی کودک جنسی خشمگین:
١-کلمات و جملات: کلمات و جملات بیش از حدتوهین آمیز ، وقیح، تحقیر کننده، آزاردهنده و بیزار کننده هستند، به گونه ای که احساسات همسر را جریحه دار کرده و اورا در معذوریت های اخلاقی قرار میدهند یا حرف های خارج از چهارچوب های اخلاقی زده میشود که باعث شرم و احساس آزردگی همسر میشود.
٢-آهنگ و لحن صدا:لحن و آهنگ کودک خشمگین و گاه والد خشمگین بسیار تحقیرکننده، توهین آمیز و خارج از حد طبیعی است، طوری که در همسر احساس تحقیر و منت ایجاد کرده و به او القا میکند وارد رفتاری پست شده است.
٣- حالات و حرکات ظاهری: حرکت و حالاتی حاکی از نفرت و خشم به همسر و شریک جنسی خود است، گاه همراه با خشونت های فیزیکی بیش از حد و بیمارگون است که از یک انسان طبیعی سر نمیزند. تهیه و تنظیم مطلب در مجله آموزش زناشویی و جنسی
جی سه http://ji3.ir
آ۳ب http://a3b.ir
طبتاج http://tebtaj.ir
محتوای این سایت جهت کمک به مسایل جنسی و زناشویی خانواده ها تهیه و تنظیم شده است و مناسب افراد زیر ۱۸ سال نمی باشد در صورتی که زیر ۱۸ سال دارید , این سایت را ترک نمایید .

به گزارش مجله آموزش جنسی و زناشویی http://ji3.ir وقتی سخن از کودک جنسی به میان می آید منظور آن بخش از بیان و ابراز احساسات زن یا مرداست که در اتاق خواب ابراز وجود میکند، بازیگوشی جنسی میکند، در حوزه رفتارجنسی خلاقیت و نوآوری میکند، عاشقانه به روابط زناشویی می نگرد و به مقوله رابطه جنسی، هیجان و تازگی و طراوت می بخشد و خوشبختی جنسی دارد و کاملا آزاد و رهاست.زن و شوهرهایی که در اتاق خواب و روابط جنسی خود، مسئله و مشکل دارند، در واقع کودک جنسی آنها دلخور، رنجیده، افسرده، ناامید، بی انگیزه، خشمگین است.
در بحث کودک جنسی ما بخش حالات هیجانی و پرشور جنسی هر زن و مردی را هدف قرار میدهیم.

٣ کودک جنسی معجزه گر و جادویی:

کودک جنسی بازیگوش

کودک جنسی عاشق

کودک جنسی خلاق

.

٤ کودک جنسی مخرب:

کودک جنسی سر به راه

کودک جنسی خودخواه

کودک جنسی لجباز

کودک جنسی خشمگین

حالات روانشناختی کودک جنسی رفتارهای خاص خود را دارند و برای پویایی جنسی زناشویی به کودک های معجزه گر شدیدا نیازمندیم و البته بایدبه کمک بالغ جنسی چهار کودک جنسی دیگر را که ضربه زننده هستند، محدود و مسدود کرد ،زیرا برای زندگی و پویایی جنسی هزینه بر و مضر هستند.

✅ کودک جنسی طبیعی:
کودک جنسی طبیعی سرشار از هیجان ، انرژی زندگی، حیات و خودانگیختگی هاست. او به زندگی معنا و مفهوم میدهد.
عشق و دوست داشتن ماده اولیه عشق ورزی کودک جنسی است، زیرا در بهترین حالتش باید بتواند دوست داشته باشد تا از طرف همسرش دوست داشته شود و این ردو بدل شدن، حس دوست داشتن دو طرفه هیجان کودک جنسی را بالا میبرد.از این رو زن و مرد باید یاد بگیرند در اتاق خواب حسِ دوست داشتنِ بدون قیدو شرط خود را در حالات ، آهنگ، لحنِ صدا و جملات خود طوری ابراز نمایند که حس عشق و دوست داشته شدن به طرف مقابل دست دهد و فرد به درجه تسلیم روان شناختی و تسلیم محض فیزیولوژیک برسد. رابطه جنسی زن و شوهر همراه با عشق و دوست داشتن ، هردو را به اوج لذت جنسی می رساند.
یکی دیگر از ویژگی های کودک جنسی طبیعی ، خوش بینی های جنسی اوست و اگر به دلایلی کودک جنسی از این موضوع محروم یا در گذشته ضربه خورده باشد، قطعا در رابطه زناشویی درگیر یک نوع پارانویید جنسی زناشویی خواهدشد، حس بدبینی، شک وتردید در رابطه جنسی زن و شوهر خودنمایی خواهد کرد و دیگر آن در نمیتوانند صمیمیت جنسی را تجربه کنند.
کودک جنسی طبیعی، به طور ذاتی خوش بین است و با همین حس که انرژی تولید میکند، وارد اتاق خواب می شود و با همین حس هم از اتاق خارج میشود، چون نگاهش به رابطه جنسی زناشویی منفی و پست نیست و تعامل جنسی را باعث تولید انرژی های مثبت بیشتر در زندگی میداند.

✅ کودک جنسی بازیگوش:
کودک جنسی بازیگوش در روابط جنسی زناشویی نقش کودکی را به عهده دارد که سراسر سرگرمی، بازیگوشی، فانتزی، انرژی، شیطنت، تفریح، شور، سرمستی، از ته دل خندیدن،کارهای پر ریسک کردن، سورپرایز کردن….است. وجود تین کودک در روابط زن و مرد بسیار ضروری و حیاتی ست، چون به حیات جنسی یک زوج معنای دیگری می بخشد. هر زوج برای رسیدن به صمیمیت جنسی باید از کودک جنسی بازیگوش بهره ببرند و لازم است هردو به نسبت خودشان، یک آدمک بازیگوش را قبل و هنگام آمیزش جنسی فعال نگه بدارند.

چندسوال:
کودک جنسی بازیگوش در روابط جنسی شما چند درصد حضور دارد؟
کدام یک از شما در رابطه جنسی بازیگوش تر هستید؟
اگر در روابط جنسی شما کودک جنسی بازیگوش وجود ندارد، دلیل آن را چه میدانید؟
همه انسان ها در رابطه جنسی خود مقداری بازیگوشی دارند، ١٠-٢٠ درصد ، اما منظور ما بازیگوشی در حد شصت درصد به بالاست. طوری که هیجانِ قوی،پررنگ و غلیظ جنسی را به واسطه بازیگوشی های خود به وجود بیاورد و طرف مقابل را محو بازیگوشی های خود کند.
امروزه درصد زیادی از مردان به نسبت فشار اقتصادی زیاد، استرس های شغلی و درگیری بیرون از منزل ، دچار خستگی های روانی میشوند که آنها را به سمت کرختی و سردی و بی انگیزگی جنسی می برد. لذا در این شرایط کودک بازیگوش جنسی زن باید فعال تر عمل کند،گاهی کودک بازیگوش جنسی زن باید شروع کننده باشد و هیجان و بازیگوشی متنوع خلق کند که به سرزنده نگه داشتن شور و صمیمیت جنسی مرد کمک میکند.
کودک بازیگوش جنسی فرد باید بتواند در مراحل بسیارمهم نبوغ خود را در بازیگوشی های نرم و تند نشان دهد: به طور مثال:
-فعال کردن کودک جنسی بازیگوش در مرحله پیش نوازی
-فعال کردن کودک جنسی بازیگوش هنگام وضعیت های جنسی.
فعال کردن کودک بازیگوش جنسی به این معناست که آدمک جنسی مرد و زن دست به کارهای خلاف عادت بزند، انواع و اقسام سرگرمی ها، تفریح ها، آموزش ها، بازی ها و شیطنت های کلامی و غیرکلامی مثبت را در مرحله پیش نوازی انجام دهد تا همسرش به رضایت جنسی برسد.
زندگی زناشویی هر زن و شوهری مدیون همین بازیگوشی های خلاقانه خواهد بود و وقتی کودک جنسی حضور پررنگ و جدی در روابط نداشته باشد، زوج ها صدای شمارش معکوس جدایی خود را خواهند شنید.

✅ کودک جنسی خشمگین :
یکی از حالت هایی که به شدت بین زن و شوهر فاصله جنسی ایجاد کرده و ابراز احساسات تخریبب به وجود می آورد، فعال بودن کودک خشمگین،آزرده و عصبانی در اتاق خواب یا قبل از ورود به اتاق خواب است.صمیمیت جنسی فقط در اتاق خواب شکل نمیگیرد. وقتی زن و شوهر چندساعت قبل باهم دعوای شدیدی کرده و به یکدیگر انواع تهمت ها را زده و توهین کرده اند، انتظار یک رابطه جنسی گرم و داغ از هر دوطرف غیرمنطقی است. وقتی علت شناسی میشود، مشخص میگردد مثلا مرد کودک جنسی عصبانی و پرخاشگر دارد که فضای جنسی زناشویی را خدشه دار میکند. شای در فضای روابط جنسی زن و مرد، درصدی خشونت بالغانه متعادل به نظر برسد ، اما بروز رفتارهای افراطی و بیمارگون جنسی در مرد طبیعی نبوده و زن مشکوک میشود ، زیرا رفتارهای پرخاشگرانه برای ایجاد برانگیختگی جنسی، توجیه پذیر نیست و لازم است مرد تحت روان درمانی کوتاه مدت قرار بگیرد.مردی که در اتاق خواب حرکات و رفتارهای خارج از نٌرم میکند ،بی ادبی ، عقده های جنسی یا نفرت ها و کمبود های شخصیتی خود را سرِهمسر یا عشق خود خالی میکند، لازم است مورد تشویق و تایید زن قرارنگرفته یا حمایت نشود زیرا او در گذر زمان مورد خشونت های عاطفی و جنسی قرار میگیرد و اگر قبح این نوع رفتارها ریخته شود، کار به مرور سخت تر خواهد شد.
زن بایدبتواند حد تعادل خشونت سالم جنسی را بشناسد و اگر مرد از حد خود تجاوز نمود، اورا بازخواست و تحریم یا ارتباط جنسی خود را باهمسرس قطع کند تا همسرش بتواند رفتارهای جنسی خود را متعادل کند.

نشانه شناسی کودک جنسی خشمگین:
١-کلمات و جملات: کلمات و جملات بیش از حدتوهین آمیز ، وقیح، تحقیر کننده، آزاردهنده و بیزار کننده هستند، به گونه ای که احساسات همسر را جریحه دار کرده و اورا در معذوریت های اخلاقی قرار میدهند یا حرف های خارج از چهارچوب های اخلاقی زده میشود که باعث شرم و احساس آزردگی همسر میشود.
٢-آهنگ و لحن صدا:لحن و آهنگ کودک خشمگین و گاه والد خشمگین بسیار تحقیرکننده، توهین آمیز و خارج از حد طبیعی است، طوری که در همسر احساس تحقیر و منت ایجاد کرده و به او القا میکند وارد رفتاری پست شده است.
٣- حالات و حرکات ظاهری: حرکت و حالاتی حاکی از نفرت و خشم به همسر و شریک جنسی خود است، گاه همراه با خشونت های فیزیکی بیش از حد و بیمارگون است که از یک انسان طبیعی سر نمیزند.

تهیه و تنظیم مطلب در مجله آموزش زناشویی و جنسی

جی سه http://ji3.ir

آ۳ب http://a3b.ir

طبتاج http://tebtaj.ir

محتوای این سایت جهت کمک به مسایل جنسی و زناشویی خانواده ها تهیه و تنظیم شده است و مناسب افراد زیر ۱۸ سال نمی باشد در صورتی که زیر ۱۸ سال دارید , این سایت را ترک نمایید .

admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

اقدامات بعد از رابطه جنسی | بعد از رابطه زناشویی چه باید کرد؟

ج ژوئن 19 , 2020
اقدامات بعد از رابطه جنسی : اقدامات لازم بعد از آمیزش جنسی چیست ؟ در مجله آموزش جنسی و زناشویی http://ji3.ir با مقاله ای درباره آموزش مسائل جنسی ، کارهای لازم بعد از آمیزش در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. بعد از رابطه زناشویی چه کنیم ، اقدامات بعد از رابطه جنسی اقدامات مهم بعد از رابطه جنسی ؛ پس از رابطه زناشویی چه کنیم و چه نکنیم؟ روش کاملا واقعی و آسان لاغری!! رایگان مشاوره بگیرید راحت لاغر شوید! همین حالا رایگان مشاوره بگیر یکی از دلایل اصلی سردی روابط زناشویی نداشتن آگاهی کافی از رفتاری است که هر دو طرف باید بعد از این رابطه مهم داشته باشند . اشتباه برخی از زوجین رابطه زناشویی را بعد از ارگاسم پایان یافته می دانند و تقریبا دیگر تماسی به آن شکل با هم ندارند در حالیکه طبق گفته کارشناسان بعد از رابطه جنسی ارتباط هنوز ادامه دارد اما به شکلی که باید در مسیر مثبت به پایان رساند تا از کاهش میل و علاقه آنها جلوگیری شود. تمام زن و شوهرها باید بدانند که رابطه زناشویی بخش مهمی از زندگی است و تا حد ممکن اطلاعات کافی در این زمینه کسب کنند و بدانند قبل و بعد از رابطه چه کارهایی را باید انجام دهند. تغییراتی که بعد از رابطه زناشویی در زن و مرد رخ می دهد بعد از ارضای جنسی، بدن مردان مدت زمان زیادی لازم دارد تا مجددا برانگیخته شود درحالی که زنان اینطور نیستند و فرونشینی جنسی در زنان در مقایسه با مردان تدریجی بوده و حتی ممکن است بعد از ارگاسم، در مرحله نوزاش بعد از رابطه ارگاسم دیگری را تجربه کنند پس خانم ها باید بدانند که مردان پس از ارضا، امکان دارد که احساس خستگی کرده که این کاملا امری طبیعی است و با نوازش، در آغوش کشیدن و گاهی لمس و ماساژ با رضایت می توان این مرحله را پشت سر گذاشت. رفتارهایی که بعد از رابطه زناشویی باید و نباید انجام دهید اکثر زنان از این مسئله که همسرشان بعد از ارضای جنسی به سرعت به حمام می روند تا برای تماشای تلویزیون از اتاق خواب خارج می شوند شکایت دارند ، البته حق دارند چون این رفتار مردان اصلا مناسب نیست و موجب ناراحتی همسرشان می شود و بدون آنکه متوجه باشند موجب ناراحتی او شده اند. بی تفاوت خوابیدن بعد از رابطه به هیچ وجه ؛ به همسر خود پشت کرده و نخوابید چراکه اگر چنین رفتاری انجام دهید فاز فرونشینی به تنهایی سپری می شود که مسلما بر رضایت زوج تاثیر منفی دارد. بعضی از زوجین پس از برقراری رابطه جنسی، سریع به خواب می روند اما بهتر است پس از آن کمی همسرتان را نوازش کنید تا به عشق واقعی شما پی ببرد. به چشمان او نگاه کنید و او را آرام در در آغوش بگیرید. این لحظات بهترین زمان برای نشان دادن عشق و مکالمه های عاشقانه است پس هرگز آن را از دست ندهید ؛ باید بدانید که نوازش و لمس عاشقانه به رضایت بیشتر جنسی کمک می کند . تشکر اهمیت دارد ؛ برخلاف آنچه برخی از مردان تصور می کنند و باور دارند که چنین رفتاری مناسب شخصیت آنها نیست باید بگوییم که زنان به این مسئله اهمیت زیادی می دهند و برایشان مهم است که همسرشان ارزش دادن به آنها را در هر شرایط به زبان بیاورد نه در دورن خود نگاه دارد. در صورتی که رابطه جنسی خوبی داشته اید درباره آنچه این رابطه را خوب کرده، تا هنوز در ذهن تان تازه است به همسرتان بگویید که لمس یا حرکت خاصی را از طرف او بیشتر دوست داشتید ؛ باید بدانید که الان بهترین زمان برای صحبت کردن درباره این موضوع است و درصورتی که زمان بگذرد دیگر حرف زدن درباره اش خوشایند نیست. کارهایی که بعد از رابطه زناشویی برای سلامت و بهداشت باید انجام دهید دستشویی بروید اما نه خیلی زود! احتمالا شنیده اید که مراجعه به دستشویی بلافاصله بعد از رابطه جنسی می تواند به پیشگیری از ابتلا به عفونت ادراری کمک کند ولی دفع ادرار فوری به عنوان یک عامل محافظت کننده قوی، یک باور اشتباه است پس اگر بلافاصله بعد از رابطه جنسی نیازی به دفع ادرار ندارید، لازم نیست خیلی فوری خودتان را به دستشویی برسانید بلکه می توانید تا زمانی که نیازش را احساس می کنید صبر کنید، که این زمان می تواند ۲۰ دقیقه یا حتی یک ساعت بعد باشد. دوش آب گرم فراموش نشود : بعد از نزدیکی دوش گرفتن عالی است مخصوصا اگردوش اب گرم باشد به همین خاطربعد از نزدیکی یک دوش آب گرم تمام الودگی ها را ازبین میبرد. آب بنوشید : همانطور که هنگام ورزش نیازبه رطوبت دارید د رنزدیکی هم رطوبت لازم است خشکی روی کل بدن تاثیر میگذارد پس اگردهانتان خشک می شود حتما آب نوشیدتا ادرار کنیدومیکروبهاخارج شود. دستمال های مرطوب حاوی مواد شیمیایی و بودار هستند که می توانند به اندام تناسلی آسیب بزنند در مواقعی که به دستمال نیاز دارید برای پاک کردن خود مقداری آب گرم سرکه را ترکیب و دستمال را به آن آغشته و خود را با ان پاک کنید. بعد از رابطه زناشویی بهتر است چه بخوریم؟ آجیل ها مقوی و مفید هستند آجیل حاوی مقدار زیادی روی و حاوی امگا ۳ است که می تواند به دلیل افزایش تولید دوپامین باعث پاسخ جنسی و یکی از عوامل کلیدی موثر بر میل جنسی باشد پس حتما قبل از رابطه جنسی مقداری آجیل مصرف کنید ، همچنین بعد از رابطه زناشویی مصرف آجیل البته برای تامین انرژی مفید خواهد بود. میوه ها مصرف میوه پس از رابطه جنسی به دلیل ویتامین های بالا، بدن فرد را تقویت کرده و به دلیل قند موجود در میوه ها، قند خون تنظیم شده و به سطح متعادلی می رسد . نودل نودل یا رشته فرنگی یک وعده غذایی کامل است که احساس سیری به شما می دهد و می تواند گرسنگی و ضعف بعد از رابطه زناشویی را رفع کند. تقویت بعد انزال پس از اتمام رابطه جنسی چه باید کرد؟ پس از اینکه به اوج لذت جنسی رسیدید و تقریبا پس از حدود ۲۰ دقیقه تلاش مکرر، تعجبی ندارد که بخواهید درازی بکشید و سپس برای صرف غذایی که همسرتان برای شما آماده کرده (درست همان خانمی که چند لحظه پیش برای لذت بخشیدن به او تلاش کرده اید) از خواب بلند شوید. اما گاهی اوقات اگر می خواهید همسرتان در کنار شما احساس امنیت و آرامش داشته باشد، خوابیدن و چرت زدن پس از اتمام رابطه اصلا گزینه مناسبی به شمار نمی رود. بنابراین به جای اینکه رویتان را برگردانید و شروع کنید به خر خر کردن در این قسمت نکاتی را برایتان بازگو می کنیم که انجام آنها نتایج مطلوبی در بر دارد. پاشو، رفیق واضح است که دلیل احساس خستگی و نیاز به خواب در آقایون، پس از اتمام معاشقه، به مسائل زیست شناختی باز می گردد. پس از رسیدن به مرحله اوج لذت جنسی هورمون هایی به نام “اکسی توسین” آزاد می شود که به طور طبیعی احساس خواب آلودگی در فرد ایجاد می نمایند. اما باید دقت داشته باشید؛ چراکه این امر نیز در اثر واکنش های خاص فردی در شخص ایجاد می شود: بیشتر آقایون عادت دارند در لحظه ای که ارگاسم می شوند نفس خود را حبس کرده و به درستی تنفس نمی کنند.بنابراین به جای حبس کردن نفس، باید دم و بازدم خود را تنظیم کرده و نفس عمیق بکشید. این کار نه تنها لذت شما را بیشتر می کند، بلکه به شما کمک می کند که هشیاری خود را نیز حفظ کنید، حداقل برای مدت زمان کوتاهی. اما اگر فراموش کردید که تنفس کنید پس از چند لحظه استراحت، بلند شوید و یک دوش آب سرد بگیرید. این کار باعث می شود حالت خواب آلودگی در شما از بین برود. تمام کارهای جالب حالا نوبت به این می رسد که کاری کنید تا همسرتان احساس کند که برای شما یک دنیا ارزش دارد. برخی از این پیشنهادها به شما کمک می کند که بتوانید تا حدی به تنبلی هایتان ادامه دهید. او را همچنان نوازش کنید پس از هر بار معاشقه لازم نیست ژست های آنچنانی به خود بگیرید. بسیاری از خانم ها پس از اتمام رابطه جنسی تا حد زیادی آسیب پذیر می شوند، به همین دلیل باید کاری کنید تا او بداند که شما به اندازه قبل او را دوست می دارید و مانند گذشته برایش ارزش قائل هستید. متاسفانه با نگاه کردن به سقف و یا تماشای تلویزیون شرایط خیلی بدتر می شود. به جای این، سعی کنید او را نوازش کنید، دستتان را بر روی پای او بگذارید و به آرامی بدن او را لمس کنید، همچنین می توانید با موهای او نیز بازی کنید. لازم نیست خیلی سکسی برخورد کنید؛ او به راحتی می تواند عطوفت، مهربانی، و توجه شما را دریابد. تمیز کردن پس از اینکه مدتی در کنار هم دراز کشیدید و به آرامش دست پیدا کردید، وان حمام را پر از آب گرم کنید (البته اول مطمئن شوید که وان تمیز است) اجازه دهید در میان پاهایتان دراز بکشد و از وجود یکدیگر لذت ببرید. او را صابونی کنید، و کمی ماساژ دهید. هیچ شکی وجود ندارد که او به لحظه لحظه این دقایق عشق می ورزد. با هم شام تهیه کنید من هیچ مردی را نمی شناسم که پس از برقراری رابطه جنسی احساس گرسنگی شدید نکند. اما به جای اینکه به پهلو دراز بکشید و بگویید: “خانوم یک چیزی برای خوردن درست کن” پیشنهاد دهید که هر دو با هم شام را آماده کنید. می توانید در حالیکه او گوشت را آماده می کند، شما سبزی ها را خرد کنید؛ یا مثلا چیزهایی را با هم مخلوط کنید و بخورید که تا حالا نمی خوردید؛ به عنوان مثال شکلات فندقی و پاپ کرن! تنها هدف این است که شما باز هم پس از لذت جنسی، زمانی را صرف با هم بودن کنید. دو مرتبه انجام دهید اگر تمایلی به انجام مجدد این کار دارید و این میل را در او نیز مشاهده می کنید، از پیش نوازی شروع کنید. چند لحظه صبر کنید تا انرژی از دست رفته را باز جویید، و دو مرتبه از ابتدا همه چیز را از سر بگیرید. از بوسیدن لب هایش شروع کنید، رفته رفته تمام بدنش را لمس کنید. باید کاری کنید تا تحریک شده و تمایل برقراری ارتباط مجدد را پیدا کند. زمانی که او به یک چنین احساسی دست پیدا کرد به راحتی می توانید رابطه را از نو تکرار کنید. با هم چرت بزنید اگر همسرتان جزء آن دسته از خانم های پرحرارت است که در برقراری رابطه جنسی فعال عمل می کند، شکی وجود نخواهد داشت که او نیز به اندازه شما خسته میشود. بنابراین می توانید چیزی شبیه این به او بگویید: “چرا برای بدست آوردن انرژی یک چرت نزنیم؛ بعد می تونیم با هم دوش بگیریم، شام رو آماده کنیم و دوباره این کارو تکرار کنیم.” و فراموش نکنید که دست هایتان را به دور او حلقه بزنید تا متوجه شود که او شما را به این روز در آورده. تشکر و قدردانی رسیدن به مرحله اوج لذت خیلی خوب است، حتی می توان گفت که بی نظیر است؛ اما باید همواره به خاطر داشته باشید که شخص دیگری نیز همراه با شما بوده و وجود او باعث شده که شما به این موقعیت دست پیدا کنید. بنابراین به هر نحوی که میتوانید باید او را متوجه کنید که وجودش برایتان ارزشمند است و از او قدردان و متشکر هستید. نکات مهم بعد از رابطه جنسی تهیه و تنظیم مطلب در مجله آموزش زناشویی و جنسی جی3 http://ji3.ir آ3ب http://a3b.ir طبتاج http://tebtaj.ir محتوای این سایت جهت کمک به مسایل جنسی و زناشویی خانواده ها تهیه و تنظیم شده است و مناسب افراد زیر 18 سال نمی باشد در صورتی که زیر 18 سال دارید , این سایت را ترک نمایید .

سردبیر

محسن باقری

ما عاشق 'گیلان هستیم و برای گسترش زبان گیلکی و فرهنگ اصیل گیلانی بین مردم سراسر دنیا، از سال 1399، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری هم زبان های عزیزمان در سراسر دنیا، تلاش میکنیم

دسترسی سریع