رسیدن به ارگاسم در زنان به طور کلی در متون تخصصی به این صورت تعریف می شود،انقباض شدید ماهیچه ای در طی رابطه جنسی که به همراه تغییر در برخی علایم بدنی مانند تغییر در ضربان قلب، تغییر در فشار خون و تغییر در عمق و نرخ تنفس می باشد.
برخی دیگر ازمحققان در تعریف ارگاسم سعی دارند جنسیت را مجزا کنند و آن را این گونه تعریف می کنند:
عبارتست از اوج لذت جنسی و رها شدن تنش های جنسی.
ارگاسم در مردان با احساس ذهنی غیر قابل اجتناب بودن انزال شروع شده و با بروز انزال پایان می یابد. اما ارگاسم در زنان با انقباض مجرای واژینال همراه است؛ تغییرات دیگری در ارگاسم زنان ،چون حرکات غیر ارادی و ارادی عضلانی، زیاد شدن فشار خون و افزایش تعداد ضربان قلب نیز در این مرحله روی می دهد.
ارگاسم در زنان به دو گونه است :
در حال حاضر بحث ارگاسم در زنان تبدیل به یک مساله پیچیده در زناشویی شده است. برخی معتقدند ارگاسم در زنان دو شکل دارد:
ارگاسم در زنان به دو صورت ارگاسم کلوتیرال و ارگاسم واژینال است.
مفهوم ارگاسم واژینال در زنان موضوعی است که نخستین بار توسط زیگموند فروید مطرح گردید.
وی معتقد بود که ارگاسم کلوتیرال پدیده ای مختص دوران نوجوانی و مصادف با رسیدن به سن بلوغ است ولی در زنان بالغ این ارگاسم کلیتورال به ارگاسم واژینال تبدیل می گردد یعنی ارگاسمی که بدون تحریک ناحیه کلیتوریس رخ می دهد.
در حالیکه فروید در مورد اظهاراتش هیچ دلیل و مدرک علمی نداشت اما این نظریه قابل تامل بوده و در اذهان زنان ، تاثیرات خاص خود را گذاشته بود.
بسیاری از زنان وقتی از تماس زناشویی واژینال به مرحله ارگاسم نمی رسیدند احساس نقص و کمبود می کردند چرا که مطابق با نظریه فروید تنها راه به ارگاسم رسیدن زنان از طریق رابطه زناشویی کلاسیکی است که با همسرش دارد و این طرز فکر موجب می شد که زوجین برای ایجاد تغییر در کیفیت و کمیت ارتباط زناشویی خود تلاشی به خرج ندهند.این در حالیست که بسیاری از زنان تنها می توانند از طریق ایجاد تحریکات ناحیه کلیتوریس در هنگام رابطه زناشویی به ارگاسم برسند.
از طرف دیگر در سال ۱۹۶۶مسترز و جانسون در زمینه مراحل تحریک جنسی، تحقیقاتی را انجام دادند که این تحقیقات بر روی زنان و مردان(توامان) صورت گرفت. هر چند که چند سال قبل، کینزی سعی نموده بود مراحل فیزیولوژیک قبل و بعد از ارگاسم را مورد بررسی قرار دهد(این مراحل عبارت بودند از: مرحله پیدایش انگیزش، پلاتو، ارگاسم و مرحله فرو نشینی).
مسترز و جانسون در طی مطالعات خود مشاهده کردند که مرحله ارگاسم می تواند شامل ارگاسم کلیتورال و یا ارگاسم واژینال باشد.
همچنین پژوهشهای دیگری در همین زمینه نشان داد که بافت ناحیه کلیتورال به مقدار قابل توجهی به داخل ناحیه واژینال ادامه پیدا کرده است. این مطالعات این مساله را به اثبات رساند که بین ارگاسم واژینال و کلیتورال تفاوتی وجود نداشته و آنها دو فاز متفاوت از هم نیستند.
لذا ارگاسم در زنان به این صورت است که برخی از زنان با تحریک ناحیه کلیتوریس و برخی دیگر با تحریک ناحیه واژینال به مرحله ارگاسم می رسند.
اما در هر حال ارگاسم در هر دو دسته این زنان یک مفهوم دارد. حتی برخی معتقدند این ارتباط میان ناحیه واژینال و کلیتورال باعث شده که ناحیه کلیتورال پایه ای برای ارگاسم زنان به شمار آید. همچنین یکی از مهمترین پژوهشهایی که در این زمینه توسط دکتر هلن کانل صورت گرفته عنوان می کند که ارتباط داخلی که میان کلیتوریس و واژینال وجود دارد، منشا احساس ارگاسمی است که زنان آن را در طی رابطه زناشویی حس می کنند.
با این فرض که در اثر مقاربت در رابطه جنسی، سطح داخلی بافت کلیتوریس تحریک شود. این محقق معتقد است که دیواره واژن همان کلیتوریس است. ضمنا در برخی از زنان ناحیه کلیتوریس وسیع تر بوده و لذا شدت تحریک این دسته از زنان باید شدید تر از سایرین باشد یعنی این دسته از زنان نیاز دارند تا در هنگام ارتباط زناشویی با همسرشان، برای رسیدن به مرحله ارگاسم بیشتر مورد تحریک قرار گیرند. این در حالیست که زنانی با بافت طبیعی و معمولی نیازی به تحریکات شدید تر و بیشتر ندارند. شناخت این مساله در بهبود کیفیت رابطه زناشویی در زوجین کمک شایان توجهی خواهد کرد.
مدت زمان ارگاسم در زنان:
تخمین زده می شود که به طور کلی ارگاسم در زنان حدود بیست ثانیه به طول می انجامد که شامل انقباضات ماهیچه ای در ناحیه لگن، واژینال، رحم و .. است. البته ارگاسم در زنان در برخی دیگر خیلی زود شروع شده و خاتمه می یابد(یعنی زمان کلی ارگاسم زنان در برخی تنها در حدود یک ثانیه است در حالیکه این ارگاسم در همین یک ثانیه ابتدا شدتش خیلی زیاد است و بعد کاهش می یابد.
در برخی از لحظات این انقباضات منظم و متوالی ، توام با لرزشهای نامنظم خواهد بود ولی در موارد دیگر وقتی زنان احساس ارگاسم می کنند این احساس با انقباضات لگنی و … توام نمی باشد. این مساله نشان می دهد که کیفیت و احساس ارگاسم در زنان مختلف می تواند به شکلهای مختلف خود را نشان دهد و ارایه یک نسخه واحد در مورد ارگاسم زنان برای همه منطقی به نظر نمی رسد.

تفاوت در میزان یا شکل ارگاسم در زنان :
همانطور که در قسمت قبل بیان شد ارگاسم حاصل انقباض هایی غیر ارادی در ماهیچه ها می باشد که این انقباض ها در زنان در یک سوم بیرونی مهبل و در مردان در ماهیچه های لگنچه صورت می گیرد.
ارگاسم در زنان به شکلهای مختلفی صورت میگیرد زنان تجربه ی ارگاسم خود را به شکل های مختلفی بیان می کنند، برخی می گویند که ارگاسم مانند یک عطسه بزرگ می باشد و برخی هم آن را همچون صعود به یک قله ی بلند بیان می کنند.
برخی ها ارگاسم را فقط در اندامهای جنسی خود و برخی دیگر در سایر اعضای بدنشان احساس می نمایند. وقتی زنان به ارگاسم می رسند، بدن آنها قدری به هم جمع شده و ماهیچه هایشان جنب و جوش پیدا می کند. همچنین ماهیچه های دیواره ی مهبل به همراه ماهیچه های لگنچه و مخرج با ریتم منظمی منقبض می شوند. بر خلاف مردان که پس از ارگاسم، تمایل جنسی آنها دقایقی کاهش یافته و نعوظ آنها کاهش می یابد، هنگامی که زنان وارد مرحله ی آرامش شده و انقباض ماهیچه ها در آنها کاهش می یابد، آنها می توانند به سرعت و مجدداً به مرحله تداوم لذت بازگشته و آمیزش دوباره را از همانجا شروع نمایند.
بسیاری از زوجین تصور می کنند که ارگاسم در زنان مانند مردان به هنگام دخول ایجاد می شود و نیازی به تحریک کلیتوریس نیست. به همین دلیل دیده می شود که بسیاری از زنان در آمیزش های خود به ارگاسم نمی رسند و حتی ارگاسم را با دیگر حالات چرخه ی واکنش جنسی، به ویژه تداوم لذت، اشتباه می گیرند. اما باید گفت که اندام اصلی ارگاسمی زنان کلیتوریس است و معمولاً زنان از تحریک های مهبلی به ارگاسم نمی رسند.
زنان باید به ارگاسم رسیدن را یاد بگیرند:
ارگاسم در زنـان یـک واکنش طبیعی جنسی است که تا کنون به صورت معمایی سربسته باقی مانده است. به اوج نرسیدن در حین عمل جنسی میتواند سرمنشا مشکلات فراوانی باشد. ثابت شده که ریشه بسیاری از مشکلات زناشویی در این مسئله میباشد.
ارگاسم در زنان از فرآیند پیچیده تری نسبت به مردان برخوردار است و به همین دلیل زمانی بیشتر می برد تا زنان به ارگاسم برسد.
ارگاسم در زنان دارای یک روند برای تخلیه است به طوری که زمان خاصی برای بوجود آمدن آن نمی توان مشخص کرد. حدود ۱۰ درصد از زنان به ارگاسم نمی رسند یا ارگاسم آنان از طریق خود ارضایی می باشد یادگیری به ارگاسم رسیدن زنان به یک امر مهم و ضروری برای بقای زندگی زناشویی تبدیل شده است.
زن و شوهر با کسب مهارت باید بدانند که چگونه می توانند به ارگاسم مطلوب برسند. که در این میان مردان وظیفه سنگین تری دارند و بایستی با کسب مهارت در به ارگاسم رسیدن رسیدن و لذت جنسی به همسرشان کمک کنند و همچنین همسر نسبت به شوهر این وظیفه را انجام دهد.ارگاسم در مردان صرفاً با تحریکات بدنی و تماس ایجاد می شود. در حالیکه این پدیده در خانم ها بسیار پیچیده تر بوده و تا حد بسیار زیادی به شرایط روحی و ارتباط عاطفی طرفین بستگی دارد.
به ارگاسم نرسیدن زنان می تواند به دلیل بی علاقگی، اضطراب و شرایط روحی نامناسب و مقاربت به روش نادرست باشد و بعلاوه برای بعضی خانم ها این الزام وجود ندارد که با هر مقاربت الزاماً به ارگاسم برسد.
شاید یکی از راههای زیر گره گشای مشکل شما باشد:
۱-اکثر زنان به اشتباه تصور می کنند که در طول رابطه جنسی آرامش بسیار مهم است اما آنها از این نکته غافل هستند که تنش هم در طول رابطه جنسی بسیار مهم و عامل رسیدن به ارگاسم است.زنان باید یاد بگیرند که تمام عضلات آنها ساق پا ؛شکم، باسن و… دررسیدن به ارگاسم درگیر می شوند.اکثر زنان می گویند هنگام ارگاسم انقباض در لگن را احساس می کنند.
***********************************************
۲-اکثر زنان رابطه جنسی ذهن فعالی دارند و نمی توانند آن را بر این فعالیت متمرکز کنند. فکرهایی که تمام مغز را اشغال می کنند و به جای تحریک و تشویق جنسی منجر به واپس زدگی میل جنسی می شود.سعی کنید ذهن خود را از تمامی مسائل خالی کنید و در این لحظه فقط به همین مسئله بیندیشید.
***********************************************
۳-در موارد بغرنج تر برای درمان حتما به یک پزشک مراجعه کنید و با استفاده از داروهایی تجویز شده زندگی زناشویی خود را انجات دهید تجویز پزشک در بیشتر مواقع می تواند مشکل را برطرف کند.
***********************************************
چگونه همسر خود را آماده نماییم ؟
در ارتباط زناشویی ،زن و مرد هر دو برای رسیدن به ارگاسم باید همکاری کنند. نیازهای یکدیگر را برطرف نمایند. در خیلی مواقع بیشتر به نقش زنان پرداخته شده در حالی که مردان با رفتار درست خود در رابطه ی زناشویی می توانند باعث شوند همسرشان احساس لذت بیشتری کرده و شریک جنسی مناسب تری گردد.
ملاعبه کردن یکی از راههای به ارگاسم رسیدن زنان:
ملاعبه یعنی: بازی کردن در روابط جنسی به معنای بازی با اعضای جنسی زن می باشد.

تحریک جنسی زن قبل از دخول، امر لازمی است. همه زنان، نقطه تحریک جنسی ویژه ای دارد. یکی از نوازش ملایم سینه ها خوشش می آید، دیگری از آغوش و تنگ در بغل گرفتن . لمس اعضای تناسلی (فرج ومهبل) نیز در برخی دیگر محرک عمل است .هر مردی باید نقاط شهوی ویژه زن خود را یافته، قبل از دخول به نوازش آنها بپردازد. برخی اعمال و تماس زود گذر دهانی تناسلی مثل بوسه اندام های آمیزشی یکدیگر نیز طبیعی به حساب می آید. برخی زنها از عوامل روانی بیشتر از ملامسه و تحریکات فیزیکی لذت می برند. بیان جملات عشقی و تعریف از زیبایی واظهار علاقه بیش از حد سبب آمادگی جنسی برخی از ایشان می شود.
ارگاسم در زنان یا به عبارتی انزال هر زنی مستلزم شراط خاصی است. گاهی مستلزم کارهایی که به ظاهر بی معنا وخنده آور جلوه می کند؛ امّا تا جایی که ممکن است وممنوعیتی از جهت شرعی واخلاقی ندارد، باید در تأمین آن ها کوشید تا به ارگاسم رسیدن زنان کمک کند.
نقاط حساس بدن ، نقاطی هستند که به تحریک های دستی و نوازش ها به شدت واکنش نشان می دهند. علاوه بر سینه ها و اندام های جنسی که حساسترین اندام های بدن می باشد، لاله گوش، پشت گردن، زیر بغل، انگشتان و دستها، باسن و قسمتهای داخلی رانها، اطراف مخرج، پشت زانوها، مچ پا و ساقها، کف وانگشتان پا نیز دیگر اندام های حساس بدن را تشکیل می دهند. باید این قسمت ها را به آرامی نوازش و تحریک کنید. نوازش قسمت های مذکور قبل و در طول آمیزش، می تواند شما را برای شروع نزدیکی کاملاً آماده نماید‌.
در این مرحله (آمادگی)، در صورتی که نقاط شهوی و محرک جنسی زن نیز به وسیله شوهر او خوب تحریک شده باشد، از ابتدا و قبل از دخول، غدد برتلن وغدد اسکن شروع به ترشح می کنند که در تمام مراحل جماع ادامه دارد. این ترشحات باعث سهولت دخول آلت در مرحله بعدی می گردد‌.
حواسی چون حس دیداری و حس بساوایی در این مرحله نقشی غیر قابل انکار دارند. به زبان دیگر، مهارت های پیشنوازی جنسی زوجین در این مرحله کار آرایی محسوس دارد. طرفین باید با اعمال کردن مهارتهای مقاربتی خویش هر چه بیشتر طرف ارتباطی خود را تحریک کنند. این تحریکات نهایتاً سبب تقویت میل جنسی شده و سرانجام زوجین در آستانه مرحله سوم (ارگاسم ) قرار می گیرند. مرد کاردان و با تجربه به کسی گفته می شود که ارگاسم خود را مهار کرده و آن را با اوج لذت جنسی زن هماهنگ سازد

برای درمان زودانزالی مردان رعایت موارد زیر توصیه می شود: اگر از مطلب خاصی دچار اضطراب می شوید بهتر است قبل از هر کاری به رفع علت اضطراب بپردازید .
– زیرا اضطراب از هر موضوعی به از دست دادن کنترل و تسلط بر اعصاب و وضیت روانی منجر می شود.
پیش از ارتباط جنسی، مرد حتما باید با تحریک بدنی همسرش، زن را آماده کند.
– زیرا زنها برای رسیدن به اوج لذت به مدت زمان بیشتری نیاز دارند. این کار باعث کاهش زودانزالی نیز خواهد شد
اگر دچار زودانزالی هستید، به خاطر داشته باشید که هیچ راهی بهتر از مشاوره با پزشکان آگاه و مجرب نمیتواند زندگی زناشویی شما را نجات دهد.
– با مراجعه به پزشک میتوانید از داروهای مناسبی در این زمینه نیز استفاده کنید.
+ نوشته شده در جمعه سیزدهم بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۳ توسط حسین روزبهانی |

درد سینه یا ماستالژیا مشکل شایعی بین خانم هاست.
به طوری که از هر ۱۰ خانم ۷ نفر در طول زندگی آن را تجربه می کنند.
در واقع در حدود ۱۰ درصد از زنان درد متوسط تا شدید سینه را در حدود ۵ روز از ماه تجربه می کنند و در برخی موارد در سرتاسر دوران قاعدگی درد شدیدی وجود دارد.

زنانی که یائسه شده اند نیز ممکن است دچار درد سینه شوند البته این علائم بیشتر در زنان جوانتر و حوالی یائسگی رخ می دهند.
اگر درد سینه شدید باشد،می تواند زندگی فرد و فعالیت روزانه را تحت تاثیر قرار دهد. اینکه درد سینه به تنهایی،نشان دهنده ی سرطان سینه باشد اتفاق نادری است وتنها در ۲ تا ۷ درصد از زنان درد سینه ممکن است نشانه سرطان باشد.اما اگر شما درد غیر قابل توجیهی دارید که زندگی شما را مختل کرده و یا اگر به هر دلیلی در مورد سرطان سینه نگران هستید به پزشک مراجعه کنید تا مشکل شما بررسی شود.

علت درد سینه چیست؟

بیشتر موارد تعیین علت دقیق درد سینه امکان پذیر نیست.
اما علل احتمالی شامل این موارد هستند:

هورمونها:
درد سینه اگر به صورت دوره ای باشد و با قاعدگی ارتباط داشته باشد احتمالا با هورمونهای جنسی مرتبط است.کاهش یا از بین رفتن این نوع درد با بارداری یا یائسگی نشان می دهد که احتمالا هورمونها در این مورد نقش دارند.به هر حال مطالعات تا کنون نتوانسته اند اختلال هورمونی خاصی را شناسایی کنند که عامل قطعی ایجاد درد دوره ای سینه ها باشد.

عوامل ساختاری:
مشکلات آناتومیکی و ساختاری در سینه ها می تواند موجب ایجاد درد شود که در بیشتر موارد این دردها غیر دوره ای هستند.اختلالاتی مانند کیست ها،ضربه ها و آسیب دیدگیها و جراحیها ی قبلی می توانند موجب بروز درد شوند.علت این نوع دردها معمولا خارج از بافت سینه است.مثلا ممکن است علت ایجاد درد،اختلالی دردیواره ی قفسه سینه،عضلات، مفاصل،قلب و یا نواحی دیگر باشد که به علت انتشار درد به این نحو احساس شود. کشیدگی عضلات سینه و آسیبهای مفصلی نیز می توانند موجب چنین دردهایی شود.

اختلال در تعادل اسید چرب:
اختلال در تعادل اسید های چرب در داخل سلولها ممکن است حساسیت بافت سینه ها را به هورمونها افزایش دهد.این نظریه بر این اساس ارائه شد که در مواردی مصرف مکملهای حاوی گاما لینولئیک اسید موجب کاهش درد می شود.این ماده یک نوع اسید چرب است.به نظر می رسد گاما لینولئیک اسید موجب تعادل اسید های چرب شده و حساسیت بافت سینه به هورمونها را کاهش می دهد.
داروها :
مصرف برخی داروهای هورمونی،داروهای درمان ناباروری و داروهای خوراکی جلوگیری از بارداری ممکن است با درد سینه مرتبط باشند.در اثر درمان با استروژن و پروژسترون ممکن است بافت سینه حساس و دردناک شود.ممکن است علت ایجاد درد سینه در خانمهای یائسه درمانهای هورمونی باشد. همچنین گزارشهای از درد سینه ی مرتبط با مصرف داروهای ضد افسردگی مانند داروهای مهار کننده بازجذب سروتونین مثل فلوکستین و سرترالین وجود دارد.

اندازه ی سینه:
زنانی که اندازه ی سینه ی بزرگی دارند ممکن است دردهای غیر دوره ای را تجربه کنند.این نوع درد مکن است همراه با دردهای گردن،شانه و پشت باشد.مطالعات نشان می دهد که اگر عامل درد سینه بزرگی آنها باشد جراحی برای کاهش اندازه سینه می تواند علام را تخفیف دهد.البته جراحی سینه خود می تواند منجر به دردهای بعدی در سینه شود.

علائم:
درد سینه معمولا به صورت دوره ای یا غیر دوره ایست.هر نوع از این دردها ویژگیهای مخصوص خود را دارند.
ویژگی دردهای دوره ای:
* ارتباط واضحی با دوره های قاعدگی دارد.
* احساس ناراحتی مبهم،احساس سنگینی یا درد وجود دارد.
* معمولا با تورم یا توده همراهی دارد.
* معمولا درد دو طرفه است و و بیشتر در قسمتهای فوقانی خارجی سینه احساس می شود که به زیر بغل تیر می کشد.
* درد معمولا طی دو هفته نزدیک به شروع قاعدگی شدیدتر می شود و پس از آن تخفیف می یابد.
*معمولا زنانی که در سنین پیش از یائسگی هستند را در سنین ۲۰ تا ۳۰ سالگی د رگیر می کند و همچنین زنانی که به حوالی یائسگی می رسند را در حوالی سن چهل سالگی تحت تاثیر قرار میدهد.

ویژگی دردهای غیر دوره ای :
* به دوره ی قاعدگی ارتباطی ندارد.
* درد به صورت فشارنده و یا سوزشی احساس می شود.
* ممکن است درد پایدار یا متناوب باشد.
* معمولا یکطرفه است و ناحیه مشخصی را درگیر می کند و ممکن است به بقیه ی نقاط سینه انتشار پیدا کند.
* معمولا زنان یائسه را تحت تاثیر قرار می دهد و اکثر افراد در سنین ۴۰ تا ۵۰ سالگی قرار دارند.

ارزیابی درد سینه شامل چه مراحلی است؟
معاینه:
معاینه کلینیکی توسط پزشک انجام می شود.بافت سینه و غده های لنفاوی بررسی می شوند و نواحی مرتبطی مانند قلب ریه و قفسه سینه و شکم نیز معاینه می شوند.سابقه ی بیماریها و مصرف داروها بررسی می شوند و در صورتی که نیاز باشد بررسی های بیشتری نیز ممکن است انجام شوند.

ماموگرافی :
اگرتوده،کیست،بافت مشکوک یا غیر طبیعی در بافت سینه یافت شود ممکن است پزشک به شما ماموگرافی را توصیه کند.ممکن است با معاینه ی طبیعی نیز پزشک ماموگرافی را توصیه کند چون احتمال دارد بافت غیر طبیعی کوچک باشد و در معاینه مشخص نشود.اگرچه معمولا برای سنین بالای ۳۰ سال این روش توصیه می شود.

سونوگرافی:
پزشک با توجه به نتیجه ی معاینات از بررسیهای تکمیلی استفاده می کند.سونوگرافی بافت سینه معمولا برای افراد زیر ۳۰ سال استفاده می شود و ممکن است برای ارزیابی درد استفاده شود.

بیوپسی:
توده های مشکوک یا بافتهای غیر طبیعی ممکن است نیاز به نمونه برداری داشته یاشند.معمولا برای نمونه برداری به میزان کمی از بافت نیاز است که برای تشخیص به پاتولوژی فرستاده می شود.

درمان :
برای درمان باید علت زمینه ای ایجاد کننده برطرف شود.پوشیدن لباس زیر مناسبی که به بافتها فشار وارد نکند و حمایت کافی از بافت سینه ایجاد کند و تغییر روش جلوگیری از بارداری ایده ی مناسبی است. استفاده از ضد دردهای موضعی در ناحیه ی دردناک برای تسکین دردهای غیر دوره ای کمک کننده است.
اگر در دوران یائسگی هستید و هورمون درمانی برای شما انجام می شود ممکن است نیاز باشد که هورمون درمانی را متوقف کنید.در دردهای دوره ای شدید ممکن است پزشک با توجه به یافته های بالینی و آزمایشگاهی داروهایی مانند دانازول،بروموکریپتین،تاموکسیفن یا سایر داروها را برای شما تجویز کند.مصرف برخی مکملها مانند مکملهای حاوی گاما لینولئیک اسید و یا مکمل ویتامین Eبه برخی از افراد کمک کند.
منبع: seemorgh.com
+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۲۵ توسط حسین روزبهانی |

اگر شما تاکنون ازدواج نکرده اید و یا در شرف آن قرار دارید ، مطمئناً به این مسئله فکر می کنید که مرد موفق و ایده آل باید چه خصوصیات اخلاقی باید داشته باشد؟
ما قصد داریم خصوصیات مهم یک شوهر خوب را برایتان در این مقاله به صورت خلاصه وار بیاوریم ، تا کسانی که به دنبال انتخاب بهترین گزینه برای آینده زندگی خود هستند ، راهنمایی کوچکی در اختیارشان قرار بگیرد.
بهترین خصوصیتی که می توان در یک مرد موفق به دنبالش گشت ، داشتن پشتکار در انجام کارهای زندگی و اقتصادی و در مرحله بعد توجه به خانواده و مدافع بودن از آن ها در برابر خطرهایی که احتمالاً ممکن است در طی سال های متمادی آنها را تهدید نماید.
جذابیت می تواند مرحله دوم انتخاب برای خانم ها باشد ، در حال حاضر می توان گفت اکثر آقایانی که اندام ورزشکاری و ورزیده دارند ، توجه خانم ها را به خودشان جلب می کنند.
یکی دیگر از خصلت های مردان موفق را می توان به ناامید نشدن در زندگی و شکست های پیرامون آن اشاره کرد ، این دسته از افراد به سادگی به کنار نمی روند و تلاش خود را برای رسیدن به اهداف شان ادامه می دهند.
خصوصیات اخلاقی مثبت دیگری که مردان موفق دارند ، این نکته که کسی نمی تواند آن ها را به تمسخر بگیرد و خود آنها توانایی خندیدن همراه دیگران را دارند.
تواضع از خصلت های دیگر مردان موفق بشمار می رود ، چنین افرادی حتی اگر به موفقیت های بزرگی دست یابند خود را گم نکرده و از خود بیخود نمی شوند.
یک مرد موفق همیشه به دنبال کسب علم و دانش فارغ از مدرک تحصیلی می باشد ، وی همیشه در رابطه با مسائل اجتماعی و اقتصادی در حال آموزش دیدن است.
یکی دیگر از خصوصیات مردان ایده آل سکوت آن ها می باشد که زیاد حرف نمی زنند اما، می توانند به راحتی دیگران را بخنداند و باعث شادی افراد اطراف خود شوند.
یک مرد ایده آل و موفق برای ازدواج اهداف زندگی خود را مشخص کرده است و برای رسیدن به آنها از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد نمود.
یک مرد موفق حتماً دارای سخاوت در زندگی خواهد بود و بخشندگی و کمک کردن به دیگران جزء همیشگی زندگی این فرد به شمار می رود.
یکی از مشخص ترین خصوصیات رفتاری مردان موفق اعتماد به نفس آن ها است ، این گونه افراد ، کمتر به حرف دیگران گوش می دهند و تنها تلاش می کنند از کسانی درس بگیرند که مطمئن به نوع تفکر و بینش آن ها بوده و نظرات این دسته افراد برایشان بسیار مهم است.
نوشته شده توسط کانیار
تلخیص از مجله ایران سان و مجله دلگرم
مآخذ: ransun .net – delgarm
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۲ توسط حسین روزبهانی |

افراد با مو فرفری:
افرادی که دارای مو فرفری هستند شخصیتشان بسیار خلاق می باشد و در همه زمینه ها منطقی و روشن فکر می باشند. آرزوها و رویاهای زیادی را در ذهن خود همیشه مرور می کنند.
افراد با مو چتری:
انسان هایی هستند که همیشه دوست دارند در هر جمعی مانند نگینی بدرخشند و توجه دیگران را به خودشان جلب نمایند. اینگونه افراد به دنبال این نیستند که خودشان را با ارایش های گوناگون زیبا جلوه دهند زیرا انها زیبایی و جذابیت طبیعی خود را دوست دارند.

افراد با مو کوتاه:
شخصیت اینگونه انسان ها طوری هست که در هر زمینه ای می خواهند بهترین تصمیم را بگیرند در واقع خیلی محافظه کار می باشند. می توان گفت کسانی که موهای کوتاه دارند علاقه به ورزش کردن و کارهای نظامی را در خود می بینند.
افراد با مو به هم ریخته و پریشان:
اینگونه شخصیت ها بیش از اندازه بی خیال هستند و اصلا هیچ موضوعی در زندگی نمی تواند انها را ناراحت و یا افسرده کند. اینگونه انسان ها یا خیلی تنبل هستند که به ظاهر خود بها نمی دهند و یا بیماری خاصی دارند که باعث می شود حتی وقت برای مرتب کردن موهای خود نگذارند.

افراد با مو صاف:
آدم هایی که مو صاف دارند در هر کاری بسیار جدی و دقیق هستند. در زندگی خود یک هدف واحد دارند و فقط فقط برای ان تلاش می کنند و دائم در حال عوض کردن ایده ها و نظرات خود نیستند.
افراد با مو بلند:
ادم های بلند همیشه دارای یک شخصیت آرام و بی استرس هستند. بسیار مطیع هستند و از اینکه دیگران در مورد زندگی آنها تصمیمی بگیرند اصلا ناراحت نمی شوند. البته موهای بلند خود را نشانه ای از جذابیت و زیبایی خود می دانند.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۱ توسط حسین روزبهانی |

معمولی ترین رفتارهای بی حاصل در زیر آمده است و شما با کمک این تست خواهید توانست آگاه شوید که آدم خود تخریبی هستید یا نه.؟
مدتی قبل برای پیدا کردن کار به یک مؤسسه رفتم اما کارم که با یک نرم افزار بود که من کار کردن با آن را بلد نبودم ولی به مدیر شرکت نگفتم ، چون یک هفته زمان آزمایش عملی بود و می توانستم به روش کار با نرم افزار را یاد بگیرم.
روزی که برای آزمون به شرکت باید می رفتم پشیمان شدم با اینکه یک هفته نزد یکی از دوستانم کار با نرم افزاری را یاد گرفته بودم اما روز مصاحبه احساس بیماری کردم و کلاً قید کار را زدم.
این اولین بار نبود که خودم ، خودم را دستی دستی بدبخت کردم و به خودم سرکوفت زدم . انگار یک قدرت خارق العاده ای در من وجود دارد که نمی گذارد من بتوانم توانایی هایم را بروز دهم .
خود مغلوب کردن
از صحبت های این دوست عزیز می تواند تنها به یک نشانه واکنش روانی پی برد خود مغلوب کردن
روان شناسان در حین طراحی هستند که از طریق روش هایی مانند خود تخریبی اولیه راهبردهای ناکارآمد خود را مغلوب سازند ، اما بعضی وقـت ها تمایلات خود ویرانگرانه می تواند به شما این کمک را نماید تا از آن ها اجتناب ورزید
خودتخریبی اولیه
شما با انجام دادن این تست خواهید توانست متوجه شوید که آیا خود تخریب هستید یا نه ؟
۱ – همیشه دست به کارهای خطرناک به خاطر هیجان آن زده ام
کاملا موافق|موافق|مخالف|کاملا مخالف
۲ – بعضی اوقات در برابر حادثه مراقب خود نیستم
کاملا موافق|موافق|مخالف|کاملا مخالف
۳ – اغلب موارد خیلی خوب از خودت مراقبت نمی کنم
کاملا موافق|موافق|مخالف|کاملا مخالف
۴ – وقتی از مریض بودن خودم مطمئن شدم با دکتر تماس می گیرم
کاملا موافق|موافق|مخالف|کاملا مخالف
۵ – در اشتباهاتم بعضی وقـت ها تکرار می کنم
کاملا موافق|موافق|مخالف|کاملا مخالف
۶ – گاهی وقت ها به موقع سر قرارهای مهم نمی روم
کاملا موافق|موافق|مخالف|کاملا مخالف
۷ – اهل ریسک و قمار کردن نیستم
کاملا موافق|موافق|مخالف|کاملا مخالف
۸ – هنوز بیش از یک پاکت سیگار مصرف می کنم
کاملا موافق|موافق|مخالف|کاملا مخالف
با پاسخ دادن به سؤالات بالا می توان خود تخریبی را سنجید کسانی که به سؤالات ۱، ۲، ۳، ۵، ۶ و ۸ موافق و با عبارات۴ و ۷مخالفند، تمایل بیشتری به خود تخریبی دارند. افرادی که تمایلات بیشتری نسبت به خود تخریبی دارند به سلامت خود توجه نمی کنند و معمولاً که دارای احساس کنترل درونی پایینی هستند و دست به کارهای می زنند که به ضررشان است ، مانند : راننده ای به طور خطرناک بی توجهی به سلامت خود و تقلب کردن.
گاه وقت ها افرادی که اختلالات خوردن و پی احتیاطی و خودکشی را تجربه کرده اند ممکن است در این گروه قرار بگیرند و باید از شیوه های روان درمانی برای بهتر شدن اوضاع خود استفاده نمایند.
تحقیر خویشتن
اکثر مردم بر این اعتقاد هستند که دیگران آن ها را جدی نمی گیرند و از این مورد ناراحت هستند اما غافل از اینکه خودشان هستند که خود را جدی نمی گیرند و تحقیر می کنند ، با پاسخ دادن به سؤالات زیر را مشخص خواهد شد که تا چه حد شما به این کار اصرار دارید.
۱ – تمایل دارم بیشتر از این به خودم احترام بگذارم
درست|غلط
۲ – فکر می کنم در مجموع آدم از خود راضی هستم
درست|غلط
۳ – احساساتم بر این باور است که چیزی ندارم که به آن افتخار کنم
درست|غلط
۴ – اکثر مواقع خودم را به عنوان یک فرد شکست خورده تلقی می نمایم
درست|غلط
۵ – به خودم مثبت فکر می کنم
درست|غلط
۶ – اکثر موقع ها فکر می کنم که اصلاً خوب نیستم
درست|غلط
۷ – بعضی وقـت ها فکر می کنم آدم بی ثمری هستم
درست|غلط
افرادی که مایل هستند خودشان را تخریب کنند باید به سؤالات ۱، ۳، ۴، ۶ و۷ موافق و با عبارات ۲ و ۵ مخالفند. آن ها خیلی سخت با مشکلات زندگی کنار می آیند و فشار روانی و جسمی زیادی را تحمل می نمایند و حتی ممکن است که به خودکشی روی آورده و یا اقدام مصرف مواد مخدر کنند.
عدم داشتن خانواده ای که در آن رفتارهای درست و مناسب دارای ارزش است می تواند افراد را به این سمت سوق دهد افرادی که سابقه طرد شدن دارند بیشتر موارد خود را بیگانه می شمارندو هیچ گاه نتوانستند با پیروی از هنجارهای اجتماعی عزت نفس را کسب کنند. اما شما اگر از این وضعیت را دارید بهتر است نگرش خود را کنترل کنید و احساسات توانایی و ارزشمندی را در خود تقویت نمایید.
با خود ویرانگری مبارزه کنید
اگر شما هم جزء آن دسته از آدم ها هستید که تیشه به ریشه خود می زنید بهتر است از شیوه های مقابله ای کمک بگیرید
دارای انعطاف بیشتری باشید و برای مسائل زندگی راه حل های دیگری را پیدا و تجریه نمایید
دارای دید بلند و دوراندیش باشید و اثرات طولانی مدت رفتارها و راهکارهای خود را بیش بینی نمایید.
همیشه منطقی فکر کنید و از مسائل دور و ورتان ارزیابی دقیق و درستی به دست آورید با این کار راه موفقیت را خواهید پیمود و خیلی زود بر خود و احساسات خود تسلط خواهید داشت و نیازی به حمایت دیگران برای بیرون آمدن از این ورطه نخواهد بود.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۰ توسط حسین روزبهانی |

قابل توجه: این مطلب تنها برای آگاهی بیشتر زنان و شوهران می باشد و هیچگونه تحریک پذیری در نگارش آن وجود ندارد.
اکثر خانم ها بر این تصور زندگی می کنند که مردها به لذت های جنسی آن ها توجه نداشته و بیشتر به فکر خود می باشند، اما این یک تصور اشتباه می باشد زیرا تمام مردان از اینکه بتوانند به در کنار همسران خود لذت جنسی خوبی را تجربه نمایند احساس رضایت می کنند ، اما مشکل اینجا است که مردان متأسفانه شناخت درستی از آناتومی جنسی زنان نداشته و در این رابطه اشتباه می کنند.
نواحی مهم
سر
ابتدا با انگشت اشاره خود شقیقه های وی را گرفته و به آرامی ماساژ دهید سپس به همراه این کار با دست دیگر خود موهای او را نوازش داده و در انتها با دو دست تمام سر وی را نوازش کنید.
نکته مهم : در هنگام انجام این کار سر همسر خود را بر روی پاهای خود قرارداد تا احساس راحتی به او دست دهد.
گردن
اغلب خانم ها از اینکه با گردن آن ها بازی شود و یا اینکه پوسیده، لیس زده و یا گاز گرفته شود احساس لذت می کنند.
ران ها
ران ها از قسمت های است که باید در رابطه جنسی به آن ها توجه نمایید و قسمت داخل ران می تواند محلی مناسب برای این کار باشد.
پشت
از پشت خانم ها غافل نشوید زیرا می توانید با با بوسیدن همسران خود را تحریک کرده و لذت مناسبی به آن ها بدهید.
پشت زانوها
یکی دیگر از نواحی حساس در خانم ها قسمت پشت زانو می باشد که باید در رابطه جنسی به این قسمت نیز توجه نمایید.
نکته: باید به این مسئله توجه داشته باشید که ناحیه پشت زانو و حساس بوده و نباید گاز گرفته شود.
دست ها
از دست ها غافل نشوید و با انگشتان خود کف دست همسرتان را ماساژ داده تا آرامش را به او بدهید و نوازش به همراه آن فراموش نگردد.
گوش ها
گوش ها از دیگر نواحی حساس در خانم ها می باشد که شما می توانید با انجام کارهایی مانند خیس کردن و گاز گرفتن این قسمت احساس خوبی را به وی بدهید.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۱۸ توسط حسین روزبهانی |

قابل توجه: این مطلب تنها برای آگاهی بیشتر زنان و شوهران می باشد و هیچگونه تحریک پذیری در نگارش آن وجود ندارد.
اکثر خانم ها بر این تصور زندگی می کنند که مردها به لذت های جنسی آن ها توجه نداشته و بیشتر به فکر خود می باشند، اما این یک تصور اشتباه می باشد زیرا تمام مردان از اینکه بتوانند به در کنار همسران خود لذت جنسی خوبی را تجربه نمایند احساس رضایت می کنند ، اما مشکل اینجا است که مردان متأسفانه شناخت درستی از آناتومی جنسی زنان نداشته و در این رابطه اشتباه می کنند.
نواحی مهم
سر
ابتدا با انگشت اشاره خود شقیقه های وی را گرفته و به آرامی ماساژ دهید سپس به همراه این کار با دست دیگر خود موهای او را نوازش داده و در انتها با دو دست تمام سر وی را نوازش کنید.
نکته مهم : در هنگام انجام این کار سر همسر خود را بر روی پاهای خود قرارداد تا احساس راحتی به او دست دهد.
گردن
اغلب خانم ها از اینکه با گردن آن ها بازی شود و یا اینکه پوسیده، لیس زده و یا گاز گرفته شود احساس لذت می کنند.
ران ها
ران ها از قسمت های است که باید در رابطه جنسی به آن ها توجه نمایید و قسمت داخل ران می تواند محلی مناسب برای این کار باشد.
پشت
از پشت خانم ها غافل نشوید زیرا می توانید با با بوسیدن همسران خود را تحریک کرده و لذت مناسبی به آن ها بدهید.
پشت زانوها
یکی دیگر از نواحی حساس در خانم ها قسمت پشت زانو می باشد که باید در رابطه جنسی به این قسمت نیز توجه نمایید.
نکته: باید به این مسئله توجه داشته باشید که ناحیه پشت زانو و حساس بوده و نباید گاز گرفته شود.
دست ها
از دست ها غافل نشوید و با انگشتان خود کف دست همسرتان را ماساژ داده تا آرامش را به او بدهید و نوازش به همراه آن فراموش نگردد.
گوش ها
گوش ها از دیگر نواحی حساس در خانم ها می باشد که شما می توانید با انجام کارهایی مانند خیس کردن و گاز گرفتن این قسمت احساس خوبی را به وی بدهید.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۱۸ توسط حسین روزبهانی |

خانم‌ها برخلاف آقایون می‌توانند از چند ارگاسم در یک جلسه رابطه‌ جنسی لذت ببرند. از طرف دیگر، آقایون می‌توانند بعد از رسیدن به اوج لذت جنسی خود، خیلی راحت به خواب بروند. و این اتمام شب برای هر دو طرف است درحالیکه زن هنوز میل به ادامه کار دارد. چرا اینقدر تفاوت؟مقصر دوره بی‌پاسخی است. این زمان استراحت بعد از ارگاسم است که از نظر فیزیولوژیکی برای مرد غیرممکن است که بتواند چندین ارگاسم دیگر داشته باشد. در طول این دوره، آلت به شدت حساس شده و تحریک بیشتر آن دردناک خواهد بود. هدف از این دوره این است: بازگرداندن ذخیره خون و مایعات دفعی آلت تناسلی شما. هر چه سنتان کمتر باشد، این مدت‌زمان کوتاهتر خواهد بود، از ۱۰ دقیقه در نوجوانان تا چند روز برای افراد پیرتر. در همه موارد، این یک رکود موقتی است نه ناتوانی.از طرف دیگر، خانم شما بلافاصله بعد از ارگاسم نیاز به این دوره بی‌پاسخی ندارد. در بسیاری از موارد، آنها می‌توانند با تحریک بیشتر به چندین ارگاسم دیگر هم برسند. اما آیا شما هم می‌توانید در طول یک شب لذتتان را چندبرابر کنید؟ غیرممکن نیست اما اول باید طرزفکرتان را تغییر دهید و نکات زیر را دنبال کنید.
ارگاسم را از انزال متمایز کنید
داشتن چند ارگاسم برای مردان به معنی اینکه یاد بگیرید طی یک جلسه نزدیکی چند انزال داشته باشید نیست.انزال و ارگاسم در مردان دو تجربه فیزیولوژیکی و روانی جدا هستند. وقتی مردها یاد بگیرند این دو را از هم جدا کنند، می‌توانند بیاموزند که چطور برای هر انزال چند ارگاسم داشته باشند.نزدیکترین چیز برای ارگاسم‌های چندگانه این است که یاد بگیرید چطور بدون انزال چند ارگاسم پشت سر هم را تجربه کنید. حدود ۸۰ درصد از مردان می‌توانند با سه ماه تمرین این کار را انجام دهند. اما نباید خیلی نگران نتیجه نهایی باشید. رابطه جنسی و ارگاسم نباید با این دید که چقدر انزال داشته‌اید یا چند مرتبه در یک جلسه می‌توانید انزال داشته باشید، ارزیابی شود. قرار نیست در رابطه‌ جنسی چیزی را به کسی ثابت کنید. همان چیزی مهم است که بهترین احساس را به شما بدهد.
به خودتان استرس وارد نکنید
یک باور اشتباه این است که ارگاسم‌های چندگانه باید پشت‌سرهم باشد. ارگاسم چندگانه زمانی صورت می‌گیرد که فردی بیشتر از یک ارگاسم در یک جلسه رابطه‌جنسی داشته باشد—با احتساب زمان‌های استراحت، یا طی روند همان فعالیت جنسی بیش از یک ارگاسم داشته باشند.پس به خودتان استرس وارد نکنید که در همان جلسه رابطه جنسی به چند اوج لذت برسید. اضطراب مخرب‌ترین چیز در عملکرد جنسی است. هرچه بیشتر نسبت به ارگاسم ترس و اضطراب داشته باشید، ارگاسم شما زودتر فرا می‌رسد. باید با متمرکز شدن روی واکنش همسرتان به حرکات خود، حواستان را پرت کنید.
به تاخیر انداختن انزال
همچنین می‌توانید با به تاخیر انداختن انزالتان، بر ارگاسم‌های خود چیره شوید. برای تقویت کنترل انزالی خود، تمرین کرانچ لگن را تمرین کنید که توسط دکتر آرنولد کگل (Arnold Kegel) طراحی شده است.این تمرین بر روی عضله انزال—همان عضله‌ای که برای نگه داشتن جریان ادرار از آن استفاده می‌کنید—تمرکز دارد. دکتر کگل این تمرین را اینطور تعریف می‌کند، “فشار دهید، برای چند لحظه نگه دارید، بعد آن عضلات را ریلکس کنید. این تمرین را در سه ست ۲۰ تکراری انجام دهید. خیلی زود متوجه توانایی خود در کنترل آن عضلات و به تاخیر انداختن ارگاسمتان تا زمانیکه خودتان بخواهید می‌شوید.
وقتی در انتظار هستید، چیز جدیدی را امتحان کنید
دوره پس از ارگاسم در یک فرد متوسط ۳۰ ساله حدود نیم ساعت است. وقتی در حال انتظار هستید، چند حقه جدید امتحان کنید. همه چیز به تنوعی که به کار می‌گیرید بستگی دارد. هر چیزی اگر زیاد استفاده شود خسته‌کننده خواهد شد، حتی اگر خیلی خوب باشد.زنان به طور متوسط می‌توانند بدون داشتن دوره استراحت یا بی‌پاسخی به چندین ارگاسم دست پیدا کنند. اما بدون تحریک آنها به سطح پایه انگیختگی می‌رسند. انقباضات متوقف می‌شود، رحم پایین می‌آید و کلیتوریس (چوچوله) به زیر صدف خود برمی‌گردد. ضربان‌قلب و تنفس کند شده و گردش خون به حالت طبیعی برمی‌گردد. کلیتوریس هم نسبت به تحریک بسیار حساس می‌شود اما سایر قسمت‌های بدن توجه می‌طلبند.
چطور ارگاسم‌های زنانه را به حداکثر برسانیم
رابطه‌ جنسی فقط برای تولید مثل نیست. سکس باید تجربه‌ای لذت‌بخش برای هر دو طرف باشد و پیوند بین زوج‌ها را تقویت کند. رابطه‌ جنسی عملی بسیار صمیمی و نزدیک بین دو نفر است و نیاز به تجربه و رابطه دادن و گرفتن بین شما و همسرتان دارد تا هر دو بتوانید از آن لذت ببرید.با این وجود، واقعیت این است که اکثر افراد واقعاً از آن لذت نمی‌برند. تحقیقات و مطالعات نشان می‌دهد که اکثر زنان در روابط‌ جنسی ندرتاً به ارگاسم می‌رسند.و این امکان وجود دارد که وقتی ندرتاً به اوج لذت جنسی برسید، احتمالاً نمی‌دانید که چطور باید ارگاسم‌هایتان را به حداکثر برسانید.در زیر به چند نکته ساده برای کمک به تقویت ارگاسم‌های زنانه و لذت بردن از سکس تا حد امکان اشاره می‌کنیم.
نیاز به پیش‌نوازی
برای تقویت ارگاسم‌هایتان، باید ریلکس کرده و فقط از لحظات صمیمانه بین خود و همسرتان لذت ببرید. نباید خیلی جدی روی رسیدن به ارگاسم تمرکز کنید. اگر ذهنتان خیلی درگیر افکار و نگرانی‌های اینچنینی باشد، احتمال رسیدن به اوج لذت جنسی کاهش می‌یابد.درعوض باید روی بدن همسرتان تمرکز کنید و اینکه چطور با شما پیوند می‌خورد و به شما واکنش می‌دهد. به این ترتیب، می‌توانید بیشتر روی حرکات و حس های بدنتان تمرکز کنید. ذات و ماهیت اصلی رابطه جنسی حس کردن، واکنش دادن و لذت بردن است.
در اوج لحظات، شما و همسرتان حتی بدون پیش‌نوازی به سراغ رابطه جنسی می‌روید. گاهی‌اوقات هیجان رابطه آنقدر قوی است که به یک سکس سریع ختم می‌شود و درنتیجه زمان پیش‌نوازی کاهش می‌یابد. پیش‌نوازی نقش مهمی در رسیدن به ارگاسم دارد زیرا می‌تواند شما را به اوج لذتی جاودان برساند. پیش‌نوازی شامل در آغوش گرفتن‌، نوازش کردن و بوسیدن می‌شود.در این لحظات، ضربان‌قلب شما افزایش یافته، دستگاه تناسلیتان متورم شده، تندتر نفس می‌کشید و ترشحات زیادی خواهید داشت. برای اینکه بتوانید ارگاسمی عالی داشته باشید، پیش‌نوازی در رابطه‌جنسی نباید فراموش شود.
بیان تخیلات جنسی
علاوه‌براین، داشتن تحیلات جنسی راهی عالی برای به حداکثر رساندن ارگاسم است. این یک واقعیت اثبات‌شده است که برای هر فردی داشتن افکار و تخیلات جنسی خصوصی در روابط‌جنسی خود با همسرشان، کاملاً طبیعی است.جدا از داشتن تخیلات قوی جنسی، می‌توانید صحنه‌هایی را با همسرتان نقش بازی کنید. به این ترتیب، نه تنها تخیلاتتان را به واقعیت تبدیل می‌کنید، بلکه از رسیدن به اوج لذت جنسی هم لذت خواهید برد.
حرف زدن با همسرتان حین رابطه‌جنسی نیز یکی از جنبه‌های مهم در تقویت ارگاسمتان است. وقتی خواسته‌ها و نیازهای جنسی خود را با همسرتان مطرح می‌کنید، برای شما و همسرتان رسیدن به اوج لذت آسان‌تر خواهد شد. حرف زدن درمورد چیزهایی که هر دوی شما در رابطه‌جنسی می‌خواهید، پیوند جنسی بین شما را هیجان‌انگیز‌تر و قوی‌تر خواهد کرد. معمولاً این زنان هستند که مکالمه را شروع می‌کنند. بهتر است اینگونه مسائل را با زبانی نرم و لطیف و غیرمستقیم با همسرتان بیان کنید.
سلامت خوب، لذت بیشتر
سرحال بودن و داشتن انرژی جنسی مثبت می‌تواند به ایجاد یک رابطه‌جنسی ارضاکننده و عالی بین شما و همسرتان کمک کند. ازآنجاکه سالم بودن کمک می‌کند بهتر بتوانید در فعالیت‌های جنسی شرکت داشته باشید، خیلی مهم است که بدنتان را همیشه قوی و متناسب نگه دارید. برای داشتن فیزیکی سالم، می‌توانید از مکمل‌های غذایی که برای بالا بردن سطح انرژی بدن هستند استفاده کنید.
به‌طورکلی، رسیدن به ارگاسم ماکسیمم آنقدرها که همه فکر می‌کنند سخت نیست. آنچه مهم‌تر است این است که از طبیعی‌ترین و ساده‌ترین راه‌های برای کشف جنسیت خودتان استفاده کنید زیرا در به دست آوردن یک رابطه جنسی هیجان‌انگیز و ارضاکننده به شما کمک می‌کند.فقط لذت ببرید، تفریح کنید، و هیچوقت از درمیان گذاشتن آنچه به شما لذت می‌دهد با همسرتان خجالت نکشید. به خاطر داشته باشید که سکس باید مفرح باشد. نگرانی‌هایتان را دور بریزید و برای ایجاد پیوندی عمیق بین خودتان و همسرتان زمان بگذارید.
پایین بودن میل جنسی در زنان
پایین بودن میل جنسی یکی از موانع بر سر راه زنان برای دست یافتن به ارگاسم است.تقویت‌کننده‌های مختلفی برای میل جنسی خانم‌ها وجود دارد که این روزها بسیار محبوب شده‌اند زیرا تعداد زیادی از زنان آنها را خریداری می‌کنند.این تقویت‌کننده‌های طبیعی ترکیبی از مواد گیاهی و ارگانیک هستند که به بالا بردن گردش خون در اندام جنسی، افزایش تحریک جنسی، تقویت واکنس و سرعت انگیختگی و غلبه بر خشکی واژن کمک می‌کنند
+ نوشته شده در جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۴۲ توسط حسین روزبهانی |

گاهی نیز آرزوها در کودکان به‌صورت دروغ در می‌آید. گرچه کودک قصد دروغگویی ندارد. گاهی کودک به علت نداشتن تمرکز و توجه به محیط مسائل اشتباه می‌گوید و نباید گفت کودک دروغگو است.
عامل دیگر این است که هنگامی که والدین یا اطرافیان در حضور کودک دروغ می‌گویند کودک نیز از آنها الگوبرداری کرده و می‌آموزد که دروغ بگوید. علت بعدی دروغگویی کودک فشارها و انتظارات بی‌مورد والدین است.
گاهی نیز کودکان برای پنهان کردن احساسات‌شان دروغ می‌گویند. اما بر اساس تحقیقی که اخیراً توسط محققان دانشگاه شفیلد در انگلستان و محققان دانشگاه فلوریدا انجام شده است، رابطه دروغگویی کودکان و حافظه آنها مشخص شد. نتیجه این تحقیق نیز در مجله روانشناسی کودکان منتشر شده است.
محققان ۱۱۴ کودک ۷-۶ ساله را مورد آزمایش قرار دادند و یک دوربین مخفی در محل آزمایش تعبیه کردند. این محققان به این نتیجه دست یافتند که کودکانی که خوب دروغ می‌گویند دارای حافظه شفاهی بهتری نسبت به کودکانی هستند که دروغ نمی‌گویند. همچنین آنها حافظه شفاهی این کودکان را با حافظه حسی آنها مقایسه کردند.
حافظه شفاهی حافظه‌ای است که مشخص می‌کند کودک می‌تواند چند کلمه را به خاطر بسپارد. اما در حافظه حسی، کودک، تصاویر را به خاطر می‌سپارد. بر اساس این تحقیق کودکانی که خوب دروغ می‌گویند دارای حافظه شفاهی بهتری نسبت به دیگران هستند و این در حالی است که حافظه حسی آنها با کودکانی که دروغ نمی‌گفتند تفاوتی نداشت.
در واقع دروغ گفتن در کودکان با حافظه شفاهی ارتباط تنگاتنگ دارد. در دروغ گفتن، کودک باید اطلاعات زیاد شفاهی را به خاطر بسپارد. و کودکان دروغگو باید اطلاعات زیادی را از نظر بگذرانند و در حافظه نگهداری کنند و یک داستان خوب بیافرینند. همچنین حافظه حسی در این گروه با گروه دیگری که دروغ نمی‌گفتند فرقی نداشت.
در واقع دروغگویی به ثبت و حفظ ذهنی تصاویر ربطی نداشت بنابراین اطلاعات حسی چندان مهم نیست. مطالعات نشان می‌دهد فرآیندهای فکری بخصوص حافظه شفاهی در تبادلات اجتماعی نقش مهمی دارد. در دروغگویی باید فرد اطلاعاتی را که دیگران می‌دانند، دستکاری کند و آن را به ذهن بسپارد.
در واقع کودکی که خوب دروغ می‌گوید نشان می‌دهد حافظه کودکانه او در موقعیت‌ها، اطلاعات پیچیده را خوب سازماندهی می‌کند. بنابراین چنین کودکانی را که دارای حافظه خوبی نسبت به همسالان خود هستند باید به راه‌های بهتری هدایت کنیم تا بتوانند از حافظه خوب خود، بهتر و در جهت مثبت استفاده کنند و از دروغگویی بر حذر باشند.
همچنین می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد: به‌طور کلی کودکان باید در خانه احساس آرامش کنند. بخشیدن کودکی که دروغ گفته است بسیار کمک کننده است. والدین و مربیان عملاً باید نشان دهند آماده پذیرش کودک و حتی خطاهای او هستند. به حرف‌های او گوش می‌کنند و به احساساتش احترام می‌گذارند. همچنین والدین نباید این کودکان را مورد تنبیه و سرزنش قرار دهند. به کودک باید محبت کرد، به گونه‌ای که او آن را احساس کند. وجود محبت سبب می‌شود کودک به دروغ و فریب رو نیاورد.
همچنین باید به کودک آزادی داد. بسیاری از کودکان دروغ می‌گویند، زیرا والدین فرصت راستگویی را از آنان گرفته‌اند. باید به آنها گفت آزادند که مسأله خود را در میان نهند. البته باید گفت هشدار به کودک درباره دروغ نگفتن لازم و مورد نیاز است و کودکان باید بدانند دروغگویی کار نادرستی است و والدین‌شان و دیگران از آن بیزارند و او نباید این کار را انجام دهد. نکته بعدی این است که والدین از کودک انتظار نداشته باشند که همه خواسته‌های‌شان را برآورده کند تا زمینه دروغ برای کودک فراهم نشود.
احساس اعتماد به والدین نیز موجب می‌شود کودک مسائل خود را با آنان در میان گذارد. همچنین متهم کردن و دروغگو خواندن کودک، کار غلطی است. مورد بعدی این است که از راه بازی با کودک می‌توان نتایج منفی دروغگویی را به او نشان داد.
همچنین والدین نباید کودکشان را سؤال پیچ کرده و او را مجبور به دروغگویی کنند. در پایان باید گفت کودکان از والدین الگو می‌گیرند و می‌آموزند. بنابراین والدین باید دروغگویی را کنار بگذارند و محیط خانه را از دروغ و فریب دور سازند.

سردبیر

محسن باقری

ما عاشق 'گیلان هستیم و برای گسترش زبان گیلکی و فرهنگ اصیل گیلانی بین مردم سراسر دنیا، از سال 1399، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری هم زبان های عزیزمان در سراسر دنیا، تلاش میکنیم

دسترسی سریع