برچسب: آئین بومی- محلی

هفتمین جشنواره ملی رشته خشکار در صومعه سرا

هفتمین جشنواره ملی رشته خشکار در صومعه سرا

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان هفتمین جشنواره ملی رشته خشکار دردهستان طاهرگوراب شهرستان صومعه سرا برگزار شده است. سایت بیا خبر گیلان مرجع کامل اخبار استان گیلان و شهرستان رشت. در صورت مغایرت هر مطلب یا خبر با قوانین ایران یا انت…

هفتمین جشنواره ملی رشته و خشکار در صومعه سرا

هفتمین جشنواره ملی رشته و خشکار در صومعه سرا

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان هفتمین جشنواره ملی رشته خشکار دردهستان طاهرگوراب شهرستان صومعه سرا برگزار شده است. سایت بیا خبر گیلان مرجع کامل اخبار استان گیلان و شهرستان رشت. در صورت مغایرت هر مطلب یا خبر با قوانین ایران یا انت…