برچسب: آبتین حیدرزاده اتوبوس واکسن دانشگاه علوم پزشکی گیلان واکسیناسیون سیار

استقرار نخستین اتوبوس واکسیناسیون سیار کرونا ۱۹ در رشت

استقرار نخستین اتوبوس واکسیناسیون سیار کرونا ۱۹ در رشت

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،آبتین حیدرزاده با بیان اینکه پوشش واکسیناسیون در سطح شهر رشت بیش از پیش تسهیل می شود گفت: نخستین اتوبوس واکسیناسیون سیار استان گیلان با همکاری شهرداری رشت در این شهر راه اندازی خواهد ش…