برچسب: آبشار «لاتون» بلندترین آبشار ایران

الزام احیای زیرساخت های گردشگری و تاریخی مسیر آبشار لاتون

الزام احیای زیرساخت های گردشگری و تاریخی مسیر آبشار لاتون

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان بخشدار لوندویل بر الزام احیای زیرساخت های توریستی، گردشگری و تاریخی مسیر شهر لوندویل تا منطقه لاتون (آبشار بارزاو) تأکید کرد. توحید کرم زاده، در جلسه ای که با حضور تعدادی از دهیاران و ش…