برچسب: آرمان عبدالعالی دادگاه قصاص

اجرای حکم اعدام آرمان متوقف شده است

اجرای حکم اعدام آرمان متوقف شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع آرمان عبدالعالی از به تعویق افتادن حکم اعدام موکلش خبر داد گفت: هنوز دلیل به تعویق افتادن حکم مشخص نیست. وی افزود:هنوز مشخص نیست که دلیل به تعویق افتادن حکم…