برچسب: آزمایش آنلاین کمک هزینه طرح آزمایش آنلاین مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری

کمک هزینه آزمایش آنلاین افزایش یافت

کمک هزینه آزمایش آنلاین افزایش یافت

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: صندوق بازنشستگی به منظور کاهش تردد و مراجعه بازنشستگان به مراکز درمانی به خصوص در شرایط کرونایی طرحی را با نام «آزمایش آنلاین»…