برچسب: آزمون میانجیگری

برگزاری آزمون داوری، میانجی گری و شوراهای حل اختلاف حل اختلاف در گیلان

برگزاری آزمون داوری، میانجی گری و شوراهای حل اختلاف حل اختلاف در گیلان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان آزمون داوری، میانجی گری و شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه امروز به همت سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت و دانشگاه پیام نور این...
نوشته بر…