برچسب: آستارا واکسن کرونا

بیش از ۷۹ هزار واکسن کرونا در آستارا تزریق شده است

بیش از ۷۹ هزار واکسن کرونا در آستارا تزریق شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،فرید بصیری مقدم اظهارکرد: تززیق واکسن کرونا در خانه‌های بهداشت، مراکز درمانی و پایگاه‌های تجمیعی انجام می‌شود. مدیر شبکه بهداشت و درمان بندر آستارا با بیان‌اینکه تاالان ۷۹ هزار و ۴۲۷ ه…