برچسب: آستانه اشرفیه شرکت گاز گیلان قطعی گاز

قطعی گاز در آستانه اشرفیه

قطعی گاز در آستانه اشرفیه

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، شرکت گاز گیلان اعلام کرد: گاز خانوار‌های آستانه اشرفیه در خیابان شهید منتظری، کوچه امینی، بلوار جدیدالاحداث امام حسین (ع)، کوچه تروال و بن بست‌های منشعب به علت توسعه شبکه و انشعابات، …