برچسب: آسفالت،گیلان،کیفیت،شهرداری‌ها

فاجعه‌ای به نام آسفالت در توریستی‌ترین استان ایران/ راه‌حل‌های نوین جهت بهبود وضعیت آسفالت در گیلان اجرا نمی‌شود

فاجعه‌ای به نام آسفالت در توریستی‌ترین استان ایران/ راه‌حل‌های نوین جهت بهبود وضعیت آسفالت در گیلان اجرا نمی‌شود

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، محمد جمشیدی چناری، کارشناس ارشد مهندسی عمران در یادداشتی با اشاره به وضعیت نامطلوب آسفالت در گیلان نوشت: یکی از شاخص‌های رضایت از عملکرد شهرداری‌ها، وضعیت معابر شهری …