برچسب: آسیب اجتماعی

فراخوان جشنواره ملی عکس آسیب های اجتماعی استان گیلان

فراخوان جشنواره ملی عکس آسیب های اجتماعی استان گیلان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان در معرفی این رویداد آمده است: اعتیاد تنها میدان بازی است که تماشاگرانش به نحوی به بازیکنانش می پیوندند.در خانواده ای که یکی از والدین به میدان اعتیاد وارد شده اند شوق بازی کردن دیگر اعضای خانواده د…