برچسب: آفت آتشک جنگل های هیرکانی درخت شاه بلوط شاه بلوط

درآمدزایی میلیونی برای روستاییان با پرورش مزرعه ای درخت شاه بلوط/ لزوم حمایت از گونه در حال انقراض جنگل های هیرکانی + فیلم

درآمدزایی میلیونی برای روستاییان با پرورش مزرعه ای درخت شاه بلوط/ لزوم حمایت از گونه در حال انقراض جنگل های هیرکانی + فیلم

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، درخت شاه بلوط به عنوان یک گونه جنگلی بومی، ارزشمند و نادر به طور طبیعی در برخی از رویشگاه های جنگلی استان گیلان می روید. این رویشگاه ها فاقد زادآوری طبیعی و با مشکلات عدیده اجتماعی و …