برچسب: آمایش سرزمین

آمایش سرزمین، برنامه ای راهبردی به سوی توسعه پایدار استان گیلان

آمایش سرزمین، برنامه ای راهبردی به سوی توسعه پایدار استان گیلان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان برنامه آمایش سرزمین، سندی است که برای تحقق توسعه پایدار فضایی، در چارچوب چشم انداز، اهداف توسعه ملی و جهت گیری­ های آمایش سرزمین، به سازماندهی فعالیت‌های مختلف در فضا و در جهت نیل به بهینه شدن رواب…

لزوم پیوند محیط زیست شهری با آمایش شهر

لزوم پیوند محیط زیست شهری با آمایش شهر

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان یک کارشناس مدیریت شهری، ایجاد کارگروه تخصصی در حوزه محیط زیست شهری و پیوند آن با آمایش شهر و خدمات شهری را لازمه رویکرد زیست پذیری شهر رشت دانست. عماد مطالبی در گفت وگو با ایسنا، با اشا…

آمایش سزمین از زمین خواری و جنگل خواری جلوگیری می کند

آمایش سزمین از زمین خواری و جنگل خواری جلوگیری می کند

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان معاون دادگستری گیلان، زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری و ساحل خواری و… را نتیجه عدم اجرای آمایش سرزمین دانست و عنوان کرد: متاسفانه در قالب طرح های حاکمیتی شاهد از دست رفتن اراض…