برچسب: آمریکا اشرف غنی رییس جمهور افغانستان

ناامنی افغانستان؛ یک تیر و چند نشان آمریکایی

ناامنی افغانستان؛ یک تیر و چند نشان آمریکایی

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ۸دی: چیزی که مشهود است، خروج آمریکا از افغانستان از روی ناگزیری و شکست بوده و خیر استراتژی سرمستانه ناشی از پیروزی؛ اما فرار بی موقع و نابهنگام اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان آغاز عملیاتی سناریوی ج…