برچسب: آموزش عالی

تداوم آموزش‌های کاربردی از اثرات سوء مصرف مواد مخدر / هدایت تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشجویی برای حل معضل اعتیاد

تداوم آموزش‌های کاربردی از اثرات سوء مصرف مواد مخدر / هدایت تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشجویی برای حل معضل اعتیاد

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان استاندار گیلان تداوم آموزش‌های کاربردی از اثرات سوء مصرف مواد مخدر و نیز برنامه‌ریزی برای ساماندهی معتادان متجاهر و بازتوانی آنان را مورد تأکید قرار داد و گفت: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان، …