برچسب: آموزش مجازی

بیشترین آثار منفی آموزش غیر حضوری در مقطع ابتدایی است

بیشترین آثار منفی آموزش غیر حضوری در مقطع ابتدایی است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان فرماندار رشت با تاکید بر ناکافی بودن تکیه بر آموزش مجازی در مسیر تربیت علمی و پرورشی نسل آینده، اظهار داشت: آموزش در فضای مجازی بیشترین تاثیرات منفی را در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی داشته است.&#1…