برچسب: آموزش و پرورش کوچصفهان تبلت دانش آموزان

اهدای ۱۷ دستگاه گوشی هوشمند به دانش آموزان کوچصفهانی

اهدای ۱۷ دستگاه گوشی هوشمند به دانش آموزان کوچصفهانی

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،رییس اداره آموزش و پرورش کوچصفهان گفت : با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و اینکه برخی دانش آموزان برای تحصیل در فضای مجازی گوشی هوشمند تلفن همراه نداشتند ، خیران ۱۷ دستگاه تبلت یا گوشی …