برچسب: آموزش و پرورش گیلان جشنواره ملی شوق مهارت دانش آموزان گیلانی

درخشش دانش آموزان گیلانی در جشنواره ملی «شوق مهارت»

درخشش دانش آموزان گیلانی در جشنواره ملی «شوق مهارت»

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گیلان گفت : زینب جاودانه ، غزل علیپوری و زینب صفری از شهرستان آستانه اشرفیه رتبه‌های برتر را در حوزه علمی کسب کردند. پریسا فاطمی افزود : همچنین در حوز…