برچسب: آنتونیو گوترش افغانستان ترکمنستان جمهوری ازبکستان جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی‌پاکستان جمهوری تاجیکستان جمهوری خلق چین شورای امنیت سازمان ملل

بیانیه مشترک وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان

بیانیه مشترک وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی‌پاکستان، جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان + فدراسیون روسیه در تاریخ ۲…