برچسب: آهن

راه آهن ایران به دنبال افزایش حمل بار ریلی در طرح احیای راه ابریشم است

راه آهن ایران به دنبال افزایش حمل بار ریلی در طرح احیای راه ابریشم است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ایرنا ، مهدی ترابی در نخستین جلسه اتاق فکر ابتکار “یک کمربند یک جاده” که روز یکشنبه به صورت ویدئو کنفرانسی در منطقه آزاد انزلی برگزار شده است، اظهار داشت: این طرح با هدف توسعه …