برچسب: آیت‌الله سیّد ابراهیم رئیسی اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی قوه قضاییه وزارت امور اقتصادی و دارایی

تعیین تکلیف اموال تملیکی تا سه ماه آینده

تعیین تکلیف اموال تملیکی تا سه ماه آینده

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر، گفت: لازم است قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذیربط، در این باره همکاری کنند و…