برچسب: آیت‌الله سیّد ابراهیم رئیسی حقابه ایران رئیس جمهور شورای عالی آب

دیپلماسی آب برای پیگیری حقابه ایران از همسایگان فعال گردد

دیپلماسی آب برای پیگیری حقابه ایران از همسایگان فعال گردد

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، رئیس جمهور امروز در نخستین جلسه «شورای عالی آب» در دولت سیزدهم با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در توزیع آب، گفت: مردم از دولت انتظار اجرای عدالت دارند و در توزیع آب لازم است گزارش میزان…