برچسب: آیت الله سید ابراهیم رئیسی اردبیل رئیس جمهور سفر استانی

اردبیل؛ مقصد هشتمین سفر رئیس جمهور

اردبیل؛ مقصد هشتمین سفر رئیس جمهور

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار کرد: رئیس‌جمهور در هشتمین سفر استانی خود اواخر این هفته به استان اردبیل سفر می‌کند. در خصوص سفرهای استانی رئیس‌جمهور و دولت به استان‌ها ما چند مرحله برنا…