برچسب: ابررایانه ابررایانه محاسبات سریع دانشگاه گیلان

افتتاح ابررایانه محاسبات سریع دانشگاه گیلان

افتتاح ابررایانه محاسبات سریع دانشگاه گیلان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،رئیس دانشگاه گیلان گفت: مرکز محاسبات سریع و پردازش موازی دانشگاه گیلان با زیربنای ۴۰مترمربع و حدود ۲۵میلیارد ریال هزینه، در قالب طرح‌های توسعه‌ای دانشگاه در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه…