برچسب: ابريشم

رشتی دوزی شغل مردان قدیم رشت و هنر زنان امروز

رشتی دوزی شغل مردان قدیم رشت و هنر زنان امروز

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان رشتی دوزی هنری است که در قدیم برای مردان رشتی شغلی مهم محسوب می شده است و امروز در بین زنان رشت طرفداران زیادی دارد.    رشتی دوزی یکی مهمترین صنایع دستی شهر رشت است که طی آن زمینه پارچه…