برچسب: ابو علی گلزاری

“گلزاری “؛ ورود ۱۵ لیتر شیرابه سراوان در هر ثانیه به رود کچاء

“گلزاری “؛ ورود ۱۵ لیتر شیرابه سراوان در هر ثانیه به رود کچاء

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ دکتر ابوعلی گلزاری مدرس دانشگاه ،محقق و کارشناس  حوزه محیط زیست و مواد زائد در زمینه بحث بازیافت و آسیب شناسی عدم اجرای صحیح این موضوع در کشور اظهار داشت : از سال ۸…