برچسب: اتاق بازرگانی ایران

فعالان اقتصادی در استانها از لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی می‌گویند

فعالان اقتصادی در استانها از لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی می‌گویند

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ایرنا، زمزمه‌های آسیب زا بودن نظام تک نرخی ارز که فروردین ماه ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم تصویب و اجرایی شده است از همان روز بعد به گوش رسید؛ آن زمان دولت وقت به دلیل خروج آمریکا از برجام در…
ن…