برچسب: اتحادیه طلا و سکه رشت قیمت سکه قیمت طلا

قیمت سکه و طلا در بازار رشت|یکشنبه ۹ آبان

قیمت سکه و طلا در بازار رشت|یکشنبه ۹ آبان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود. تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان             + ۱۱۰ هزار تومان نیم سکه بها…

قیمت سکه و طلا در بازار رشت| شنبه ۸ آبان

قیمت سکه و طلا در بازار رشت| شنبه ۸ آبان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود. تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان            – ۱۴۵ هزار تومان نیم سکه بهار آ…

قیمت سکه و طلا در بازار رشت |دوشنبه ۳ آبان

قیمت سکه و طلا در بازار رشت |دوشنبه ۳ آبان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود. تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان           + ۲۰ هزار تومان نیم سکه بهار آز…

قیمت سکه و طلا در بازار رشت| چهارشنبه۲۸ مهر

قیمت سکه و طلا در بازار رشت| چهارشنبه۲۸ مهر

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود. تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان        – ۳۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی…

قیمت سکه و طلا در بازار رشت| سه شنبه ۲۷ مهر

قیمت سکه و طلا در بازار رشت| سه شنبه ۲۷ مهر

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود. تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان         + ۱۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی…

قیمت سکه و طلا در بازار رشت| دوشنبه ۲۶ مهر

قیمت سکه و طلا در بازار رشت| دوشنبه ۲۶ مهر

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود. تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان         – ۵۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزا…

قیمت سکه و طلا در بازار رشت |پنج شنبه ۲۲ مهر

قیمت سکه و طلا در بازار رشت |پنج شنبه ۲۲ مهر

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود. تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان               + ۵ هزار تومان نیم سکه بهار…

قیمت سکه و طلا در بازار رشت |پنج شنبه ۲۲ مهر

قیمت سکه و طلا در بازار رشت |پنج شنبه ۲۲ مهر

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود. تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان               + ۵ هزار تومان نیم سکه بهار…

قیمت سکه و طلا در بازار رشت|دوشنبه ۱۸ مهر

قیمت سکه و طلا در بازار رشت|دوشنبه ۱۸ مهر

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود. تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان              – ۴۵ هزار تومان نیم سکه بهار…

قیمت سکه و طلا در بازار رشت|یکشنبه ۱۸ مهر

قیمت سکه و طلا در بازار رشت|یکشنبه ۱۸ مهر

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود. تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان           – ۲۰ هزار تومان نیم سکه بهار آز…