برچسب: اتوبان

نشست دوجانبه مسئولان وزارت راه ایران و آذربایجان در مرز آستارا

نشست دوجانبه مسئولان وزارت راه ایران و آذربایجان در مرز آستارا

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان کارگروه مشترک مسئولان و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل ارتباطات و فناوری پیشرفته جمهوری آذربایجان، در مرز زمینی آستارا با هدف احداث سومین پل مشترک ب…

نشست مسئولان ایران و آذربایجان در آستارا برای احداث سومین پل بین المللی

نشست مسئولان ایران و آذربایجان در آستارا برای احداث سومین پل بین المللی

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان ایسنا/گیلان کارگروه مشترک مسئولان و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل، ارتباطات و فناوری پیشرفته جمهوری آذربایجان، در مرز زمینی آستارای ایران با هدف احداث سومین پل…