برچسب: احسان خاندوزی تسهیلات وزیر اقتصاد

الزام بانک ها جهت ارائه قرارداد تسهیلات به مشتریان

الزام بانک ها جهت ارائه قرارداد تسهیلات به مشتریان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد بانک‌ها حداکثر یک هفته پس از درخواست، مکلفند یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتریان تحویل دهند. …

الزام بانک ها به ارائه قرارداد تسهیلات به مشتری

الزام بانک ها به ارائه قرارداد تسهیلات به مشتری

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد بانک‌ها حداکثر یک هفته پس از درخواست، مکلفند یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتریان تحویل دهند. …