برچسب: احمد امیرآبادی فراهانی طرح صیانت از فضای مجازی فیلترینگ کاهش سرعت اینترنت

امیرآبادی: اجازه فیلترینگ نخواهیم داد

امیرآبادی: اجازه فیلترینگ نخواهیم داد

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی با بیان اینکه پس از تدوین آیین نامه داخلی کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی، کلیات این طرح در کمیسیون به بررسی و رای گذاشته خواهد شده است…