برچسب: احمد وحیدی پمپ بنزین قیمت بنزین

هیچ برنامه‌ ای برای گرانی بنزین وجود ندارد

هیچ برنامه‌ ای برای گرانی بنزین وجود ندارد

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، احمد وحیدی اظهار کرد: اختلال در ارائه خدمات در برخی از پمپ‌های بنزین ناشی از یک اشکال فنی و سامانه ای است و به زودی رفع می شود وزیر کشور با تأکید بر اینکه هیچ برنامه ای برای گرانی بنز…