برچسب: احیای جهاد سازندگی هیات دولت وزیر جهاد کشاورزی

احیای جهاد سازندگی/ امنیت غذایی و خودکفایی بسیار حائز اهمیت است

احیای جهاد سازندگی/ امنیت غذایی و خودکفایی بسیار حائز اهمیت است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان به گزارش ۸دی، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با روستائیان خرم آباد لقو از توابع شهرستان زرندیه در استان مرکزی در روز ملی روستا و عشایر اظهار کرد: یکی از تاکیدات رئیس جمهور و دولت سیزدهم رسیدگی به اقشار…