برچسب: اداره‌کل امور اقتصاد و دارایی گیلان

عرصه های مستعد سرمایه‌گذاری در گیلان معرفی شده است

عرصه های مستعد سرمایه‌گذاری در گیلان معرفی شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبر گیلان اداره‌کل امور اقتصاد و دارایی گیلان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که ۲۵۱ عرصه مستعد سرمایه گذاری شناسایی شده است و برای ۱۱۴ مجوز بی نام در بخش ها صادر گردید. به گزارش خبرگزاری موج گیلان، اداره‌کل ا…