برچسب: اداره کل آموزش و پرورش استان

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گیلان منصوب شده است

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گیلان منصوب شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان طی حکمی از سوی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، «جابر عباسی» به سمت معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان گیلان منصوب و از زحمات «حمید آقاجانی» به عنوان سرپرست آموزش متوسطه، تقدیر شده اس…