برچسب: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گیلان

ثبت جهانی چادر شب بافی از افتخارات گیلان است

ثبت جهانی چادر شب بافی از افتخارات گیلان است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ، مریم قاسمی کارشناس مسوول حفظ و احیای صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گیلان در گفتگویی اظهار داشت : یکی از افتخارات صنایع دستی استان گیلان در…