برچسب: اراضی ملی رفع تصرف فومن منابع طبیعی گیلان

رفع تصرف زمین‌های ملی در فومن

رفع تصرف زمین‌های ملی در فومن

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت : ماموران یگان حفاظت فومن ، حدود ۴۲۵ مترمربع از زمین‌های منابع طبیعی را در منطقه ماکلوان این شهرستان از یک متصرف پس گرفتند. میرحامد اختری با اش…