برچسب: اراضی ملی رودبار فرمانده انتظامی گیلان مرجع قضائی

رفع تصرف زمین ۲۸ میلیارد تومانی در رودبار

رفع تصرف زمین ۲۸ میلیارد تومانی در رودبار

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،سردار عزیزاله ملکی گفت: یک متصرف ۱۰ هزار مترمربع از زمین‌های ملی در بخش عمارلوی رودبار را تصرف و با سیم خاردار و پرچین محصور کرده بود که با حکم قضایی رفع تصرف شده است. فرمانده انتظامی …