برچسب: اراضی کشاورزی گیلان

جبران خسارت کشاورزان تنها در قالب صندوق حمایت از بیمه کشاورزی

جبران خسارت کشاورزان تنها در قالب صندوق حمایت از بیمه کشاورزی

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبر گیلان به گزارش خبرگزاری موج گیلان، حمیدرضا امام پناهی در جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان شهرستان که با هدف برنامه ریزی در مدیریت مصرف منابع آبی در فصل زراعی جدید و با حضور نمایندگان شهرستان های رشت و خمام د…