برچسب: ارسلان زارع استاندار گیلان سمن‌های فعال موادمخدر

استفاده شایسته از ظرفیت سمن‌های فعال در زمینه مبارزه با مواد مخدر

استفاده شایسته از ظرفیت سمن‌های فعال در زمینه مبارزه با مواد مخدر

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،ارسلان زارع در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان با بیان اینکه تغییر شیوه‌ها و ابزارهای مصرف موادمخدر به ویژه استفاده از روان‌گردان ها کار مقابله با این پدیده مذموم را سخت‌ت…