برچسب: ارمنستان ایران باکو تحرکات آذربایجان ترکیه

تنبیه باکو لازم اما کافی نیست/ ایران فرصت باز پس گیری سرزمین های مادری را از دست ندهد

تنبیه باکو لازم اما کافی نیست/ ایران فرصت باز پس گیری سرزمین های مادری را از دست ندهد

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، بعد از انتشار خبر مانوار مشترک ترکیه، آذربایجان، گرجستان و بعد از مانع تراشی جمهوری باکو برای خودروهای تجاری ایران، خبر می رسد که گرچستان هم چنین برنامه ای را برای کامیون های ایرانی پ…