برچسب: ازدواج طلاق مرکز آمار ایران

کاهش ۳۶ درصدی ازدواج/ افزایش ۲۸ درصدی طلاق!

کاهش ۳۶ درصدی ازدواج/ افزایش ۲۸ درصدی طلاق!

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی،مرکز آمار ایران طی گزارشی تفصیلی به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی از سال ۱۳۹۰ تاالان پرداخته که در بخشی از این گزارش در سرفصل جمعیت و نیروی انسانی آماری از وضعیت ازدواج و…