برچسب: اسب کاسپین رئیس فدراسیون سوارکاری مجمع بین المللی اسب کاسپین

سال ۱۴۰۱؛ برگزاری مجمع بین المللی اسب کاسپین در گیلان

سال ۱۴۰۱؛ برگزاری مجمع بین المللی اسب کاسپین در گیلان

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، رئیس فدراسیون سوارکاری در حاشیه مجمع عمومی سالانه هیئت سوارکاری استان گیلان که در رشت برگزار شده است با اشاره به اینکه استان گیلان خاستگاه اسب کاسپین است، اظهار کرد: این اسب اصیل ایرا…