برچسب: استاد

ملی پوش شطرنج گیلان به بالاترین عنوان بین المللی این رشته دست یافت

ملی پوش شطرنج گیلان به بالاترین عنوان بین المللی این رشته دست یافت

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیاخبر گیلان سید خلیل موسوی شطرنج باز برجسته استان گیلان به عنوان استاد بزرگی شطرنج دست یافت. به گزارش ایلنا از رشت، حسین میربلوک رئیس هیات شطرنج استان گیلان گفت: سید خلیل موسوی شطرنج باز برجسته استان گیلان به …