برچسب: استانداران سراسر کشور

همه بخش‌های کشور با یکدیگر هم‌آهنگ و همراه هستند

همه بخش‌های کشور با یکدیگر هم‌آهنگ و همراه هستند

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان رییس‌جمهور با اشاره به نقش و جایگاه استانداران در کشور، گفت: مسئولیت اصلی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در وهله اول بر عهده استانداران است. به گزارش ایسنا، آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در ن…

نشست رئیس جمهوری با استانداران کشور آغاز شده است

نشست رئیس جمهوری با استانداران کشور آغاز شده است

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با حضور در وزارت کشور در نشست استانداران سراسر کشور شرکت کرد. به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، …