برچسب: استاندار زین‌العابدین رضوی‌خرم محمدصادق معتمدیان یعقوب علی‎نظری

رای اعتماد دولت به ۳ استاندار جدید

رای اعتماد دولت به ۳ استاندار جدید

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش ۸دی، جلسه هیئت وزیران بعدازظهر یکشنبه به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده است و در این جلسه زین‌العابدین رضوی‌خرم، محمدصادق معتمدیان و یعقوب علی نظری به ترتیب به عنوان استانداران منتخب استان‌های…