برچسب: استان البرز

صَنعتِ اَصیلِ صَدرنشین؛ گزارشی درباره تکریم صنایع‌دستی

صَنعتِ اَصیلِ صَدرنشین؛ گزارشی درباره تکریم صنایع‌دستی

بیا خبر گیلان
محسن باقری خطیبانی
به گزارش بیا خبرگیلان به گزارش گزارشگر فرهنگی ایرنا، صنایع‌دستی به عنوان نماد هویت ملی و شناسنامه فرهنگی ایرانیان و تجلی هنر ناب ایرانی در همه جای جهان شناخته شده است، انواع دوخت‌های سنتی، آثار فاخر تولیدی از چوب و فلز …